SEHAD

SEHAD

Sürdürülebilir Enerji hareketi Derneği (SEHAD), yenilenebilir enerji üretiminin ve kullanımının yaygınlaştırılması, kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi ve sosyal ve çevresel problemlere… 

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji

Bu belgeselde fosil yakıtlar tükendiğinde yerini hangi kaynaklar alacağı tartışılıyor. Rüzgar, güneş ve dalga enerjilerinden başka katı metan gibi sık konuşulmayan enerji türleri de anlatılıyor.

Yenilenebilir Enerji – RWE

Yenilenebilir Enerji – RWE

Avrupa’nın önde gelen beş elektrik ve gaz şirketinden biri olan RWE, yenilenebilir enerji alanında da faaliyet gösteriyor.

Osmotik Enerji

Osmotik Enerji

Osmoz olayından yararlanarak çalışan Osmotik Enerji sistemi sayesinde yoğunluğu farklı iki sıvıdan yararlanarak yenilenebilir enerj elde etmek mümkün oluyor.