62. Hükümetin Enerji Planlaması

By | 1 Eylül 2014

Zemanta Related Posts Thumbnail
62. Hükümetin Programı’na göre, önümüzdeki dönemde yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları en üst düzeyde değerlendirilecek, 2015 yılına kadar yeni santraller devreye alınacak, nükleer santral kurulmasına ilişkin çalışmalar hızlandırılacak. 

Elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmesine devam edileceği aktarılan programa göre, enerjide 2023 hedefine ulaşarak, ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temin edebilen, enerji üretiminde kaynak ve teknoloji çeşitliliğini artırarak enerji arz güvenliğini sağlayan bir ülke konumuna gelinecek.

Bu çerçevede, nükleer enerjiyi elektrik üretiminde kullanan, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde değerlendiren, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren, uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendirmiş rekabetçi bir enerji sistemi oluşturulacak.

Nükleer reaktörler devreye girecek

Mersin Akkuyu ve Sinop’ta toplam 9 bin 280 megawatt gücünde 8 nükleer reaktör devreye alınacak, yerli kömür kaynaklarının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için 18 bin 500 megawatt düzeyinde santral tamamlanacak, hidroelektrik kaynakların tamamına yakın kısmı kullanılarak 20 bn megawatt ek güç sağlanacak. Bu kapsamda Ilısu, Yusufeli, Boyabat, Alpaslan 2 gibi önemli projeler tamamlanacak.

Yenilebilir enerjide gündemde

Rüzgar enerjisi gücü 20 bin megawatta çıkarılacak, en az 600 megawatt gücünde jeotermal santral ve en az 3 bin megawatt gücünde güneş enerjisi santralı kurularak yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi içindeki payı 2023 yılında yüzde 30’a yükseltilecek.

Konya’da, dünyanın en büyüğü olacak 3 bin megawattlık güneş santrali için yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapılacak. Böylece Konya, güneş enerjisi üssü haline getirilecek.

Doğalgaza erişimi olmayan son 9 il de doğal gaz ile buluşturulacak ve ülkede doğalgazı olmayan il kalmayacak. Bir yandan enerjide arz güvenliği sağlanacak diğer yandan enerji geçiş ülkesi olmak için önemli adımlar atılacak.

Maden üretimi, 2023 yılında 20 milyar dolara çıkarılacak. Önümüzdeki dönemde maden, petrol ve doğalgaz aramaları artırılacak ve jeotermal potansiyel geliştirmeye devam edilecek. Ayrıca denizlerde kendi gemilerimizle araştırma imkanları artırılacak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir