Enerji Cenneti Bosna Hersek

By | 29 Mayıs 2013

Savaş ve son ekonomik kriz sebebiyle zor günler geçiren, tarihi bağlarımızın olduğu ata yadigarı Bosna-Hersek’te özellikle yenilenebilir enerji sektörü başta olmak üzere yatırımcılar için çok cazip imkanlar bulunduğu bildirildi.

Fırat Üniversitesi Öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet BAYLAR ve Yrd. Doç. Dr. M. Cihat TUNA, Bosna Hersek enerji sektörünün mevcut durumunu ve yatırım imkanlarını araştıran bir rapor hazırladılar.
Konu ile ilgili olarak görüştüğümüz Dr. M. Cihat TUNA” Enerji sektörü bütün Dünya’da büyük gelecek vadeden, en çekici yatırım alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Hazırladığımız raporda, Dünyanın en büyük enerji tüketicilerinin yer aldığı Avrupa’nın ortasında yer alan ve sahip olduğu büyük su kaynakları ile dikkatleri çeken Bosna Hersek’te önemli bir potansiyelin bulunduğu düşünülen hidroelektrik enerji sektörünün durumunu inceledik ”dedi.

Hidroelektrik Enerji Potansiyeli
Dr. TUNA “Bosna Hersek coğrafi yapı itibariyle büyük kısmı dağlık bir bölgedir. Una, Sana, Drina, Sava en önemli akarsularıdır. Bu akarsuların yan kolları ile birlikte 1000 civarında akarsu mevcuttur. Bosna Hersek’te metrekareye düşen yıllık yağış miktarı ortalama 1000 mm ile oldukça yüksek bir seviyededir. Bu durum hidrolik kaynakların beslenmesi ve sürekliliği açısından oldukça olumlu bir göstergedir” dedi.

Enerji Pazarı Hızla Büyüyor
Dr. TUNA “Bosna Hersek enerji talebi artış eğiliminde olup daha da artma potansiyeli taşımaktadır. Bir geçiş ekonomisi olarak AB ile entegrasyonun tamamlanması sanayi ve ulaşımın daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacak ve ülke enerji talebinde hızlı bir artış olacağı beklenmektedir. Ayrıca enerji sektörünün dış ticaret performansı ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Bosna Hersek elektrik enerjisi açısından net ihracatçı konumundadır” dedi.

İhracat Olanakları
Dr. TUNA, “Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin enerji açığının, Bosna Hersek’te gerçekleştirilecek enerji yatırımları için önemli bir pazar olması ve mevcut durumda Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Karadağ ve İsviçre ile enerji dış ticaretinin yapılması üretilecek enerjinin bir sıkışıklık olmadan satılmasını kolaylaştıracaktır” dedi.
Dr. TUNA “Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde Bosna’nın sahip olduğu lokasyon avantajı, yüksek yağış miktarı ve AB entegrasyon süreci, buraya yapılacak enerji yatırımlarını yakın gelecekte stratejik bir öneme sahip kılacaktır. Bosna ile olan tarihi bağlarımızda düşünüldüğünde yapılacak yatırımların bu ülkenin kalkınmasında önemli bir rol oynayacağı açıktır. Ata yadigârı bölgeye yapılacak yatırımların maddi getirisi yanında manevi olarak da birçok getirisinin olacağı değerlendirilmektedir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir