Tag Archives: Enerji Yönetmelik

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

11 Ağustos 2011 PERŞEMBE    Resmî Gazete    Sayı : 28022 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (55) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “55. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri:… Read More »