Zorlu Enerji Grubu Başkanı Murat Sungur Bursa, GFDRR’nin yönetim kurulu üyeliğine seçildi

By | 26 Ocak 2010

Zorlu Enerji Grubu Başkanı Murat Sungur Bursa, Dünya Bankası Afet Azaltma ve Yeniden Yapılanma Küresel Fonu (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery-GFDRR) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

GFDRR, afet oluşumu ve etkilerini, sadece bölgesel değil küresel ölçekte de en aza indirgemek amacıyla, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile uluslararası finans kuruluşları, Birleşmiş Milletler kuruluşları, akademik araştırma merkezleri, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri arasında işbirliğini teşvik eden çalışmaları tasarlıyor ve uygulamaya koyuyor.

Murat Sungur Bursa, afet risklerini azaltma konusunda sonuç odaklı yaklaşımların oluşturulması amacıyla GFDRR’ye teknik danışmanlık veren ve gerçekleştirilen projelerin izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürüten kurulda (Results Management Council) iki yıl boyunca görev yapacak. Bursa, GFDRR’nin strateji ve politikalarını belirlemede etkin rol oynayan kurulun yeni dönem çalışmalarıyla, özellikle tüm dünya ülkelerinin iklim değişikliği nedeniyle karşılaşma riski taşıdığı afetlerin önüne geçmede önemli adımlar atılacağına inandığını söyledi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir