5346 Nolu Kanunda Uzatma

By | 29 Aralık 2009

bakanlar Kurulu 5346 sayılı kanun kapsamında, 31 Aralık 2011 tarihinden önce işletmeye giren tesisleri kapsamakta olan uygulama süresinde 2 yıl uzatmaya gidildi.

Söz konusu madde uyarınca, perakende satış lisansı sahibi kurumların her biri, bir önceki takvim yılında sattıkları elektrik enerjisi miktarının ülkede sattıkları toplam elektrik enerjisi miktarına oranı kadar, YEK Belgeli elektrik enerjisinden satın alması gerekiyor.

Ancak uygulanacak bu fiyat 5 Euro Cent/kWh karşılığı Türk Lirasından az, 5,5 Euro Cent/kWh karşılığı Türk Lirasından fazla olamıyor. Ancak 5,5 Euro Cent/kWh sınırının üzerinde serbest piyasada satış imkanı bulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisans sahibi tüzel kişiler bu imkandan yararlanabiliyor.

Resmi Gazetede yayımlanan Yazı Aşağıdadır:

Karar Sayısı : 2009/15713

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6 ncı maddesine göre, 31/12/2011 tarihinden önce işletmeye giren tesisleri kapsamakta olan uygulama süresinin 2 yıl uzatılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 9/12/2009 tarihli ve 15244 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir