Enerji Tasarrufu Bursa Dönüşüyor

By | 2 Ağustos 2011


Elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünü, kullanılan sıcak su ve ısınma ihtiyacının yüzde 75’ini çevre dostu kojenerasyon sistemiyle karşılayan Koç Üniversitesi’nin bir yılda elde ettiği enerji tasarrufu 19 öğrencinin bursuna denk düşüyor. Vehbi Koç Vakfı’na bağlı olan Koç Üniversitesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi aldı.

Elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 100’ünü, ısınma ve sıcak kullanım suyu ihtiyacının yüzde 75’ini Rumelifeneri Kampüsü’nde kurduğu kojenerasyon sistemi ile üreten Koç Üniversitesi, çevreye verilebilecek olumsuz etkilerin sistematik şekilde azaltılmasını amaçlayan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi aldı. Koç Üniversitesi, bir yıl içinde enerji ve atıkların geri dönüşümüyle sağladığı tasarruf ile bu kaynağı 19 öğrenciye burs olarak kullandırdı.

Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan Koç Üniversitesi bünyesinde 6 fakülte ve bir yüksekokulda 4 bin 400 öğrenci eğitim görüyor. Kurulduğu 1993 yılından bu yana tüm kaynaklarını her yıl daha fazla burs verebilmek için artırmaya çalışan Koç Üniversitesi, Vehbi Koç Vakfı’nın destekleri ile bugün öğrencilerinin yüzde 60’ına burslu eğitim sağlıyor. Akademik eğitimde mükemmellik merkezi olmayı hedefleyen Koç Üniversitesi, Kampüs’teki yaşamı da ekolojik yaşama uyum sağlayacak şekilde geliştiriyor.

Bu amaçla, 2005 yılında Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde 2,3 MW’lık Kojenerasyon Tesisi inşa edildi. Entek Elektrik tarafından işletilen tesisle elektrik enerjisi üretilmeye başlandı. Elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını aynı anda karşılayan tesis doğalgaz tüketiminde de önemli tasarruf sağlıyor. Bu yolla, Koç Üniversitesi’nde gereksinim duyulan enerji üretimi sırasında, doğaya salınan karbondioksit miktarında da önemli azalma meydana geliyor. Uygulama sonucu, 534 hanenin ısıtılması durumunda ortaya çıkabilecek kadar az karbondioksit (CO2) salınımı yapılıyor. Koç Üniversitesi böylece yüzde 75 oranında karbondioksit (CO2) salınımında azalma sağlıyor.

Koç Üniversitesi’nin 2011 yılında aldığı ISO 14001 Belgesi kampüste ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerin üretimi sırasında çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanıyor. Bu ilkeye dayanarak, Ocak-Haziran 2011 tarihleri arasında Koç Üniversitesi’nde uygulanan atık yönetimi sonucu, sadece kağıt atıkların geri dönüşümüyle bu malzemelerin yeniden üretimiyle oluşabilecek hava kirliliğinde yüzde 74, su kirliliğinde yüzde 35, su kullanımında yüzde 45 azalma sağlandı Plastik atıkların geri dönüşümüyle ise 1.848 KWh enerji tasarrufu elde edildi. Metal atıkların geri kazanımıyla, aynı şekilde enerji tüketiminde yüzde 95, hava kirliliğinde yüzde 90, su kirliliğinde yüzde 97, baca gazı kirletici emisyonunda yüzde 99 azalma yaşanırken, 1088 kg boksit metali, 544 kg kimyasal madde ve 1.904 KWh enerji tasarrufu sağlandı.

Enerji üretimi dışında Koç Üniversitesi’nde evsel atık suların yüzde 95–yüzde 97 verimle arıtılarak bahçe sulamada kullanılması da sağlanıyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir