Sürdürülebilir Rüzgar Türbinleri

By | 20 Haziran 2013

Dassault-Systèmes

Çin, Amerika ve Almanya gibi güçlü ekonomiler rüzgar enerjisinden en çok yararlanan ülkeler arasında iken, son 10 yılda ülkemizdeki rüzgar enerjisi ile enerji üretimi hızlı bir ivme ile katlanarak artış gösterdi. Henüz Türkiye’nin enerji ihtiyacının sadece %3-4’lük bir bölümü rüzgar enerjisi ile karşılansa da, sürdürülebilir, temiz bir enerji kaynağı oluşu, doğal kaynakların pahalanması ve gittikçe azalması ülkemizde bu kaynağın kullanımının artacağını ve bu sektörde büyük bir rekabet yaşanacağını gösteriyor.

Yenilenebilir enerji, sıfır hata, akılcı arz talep yönetimi, 7/24 işleyiş, bilgi birikimi… Bunlar günümüzde hem tüketicilerin hem de endüstriyel şirketlerin daha sürdürülebilir bir dünya için önem verdiği değerler arasında sayılabilir. Rüzgar türbinlerine olan ihtiyaç gitgide artarken, üretici firmaların yukarıdaki değerleri göz önünde bulundurmaları ve rekabetçi bir hızla hatayı minimize ederek teknolojiye, bu ortama ayak uydurmaları gerekiyor. İşte bu aşamada yenilikçi teknolojileri kovalamak, firma ve üreticileri öne taşıyor.

Havacılıkta kullanılan çözümler

Sıralı kompozit rüzgar pervanesi çözümleri, analiz, üretim, sistem düzeyi mantıklı ve fiziksel modellemelerin hepsini bir arada aynı çözümde sunan Dassault Systèmes, Sustainable Wind Turbines çözüm bütünüyle, yenilenebilir enerji alanına yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor. Dassault Systèmes, havacılık sektörüne türbin çözümleri üretmedeki liderliğini, rüzgar türbini sektörüne de başarılı bir şekilde yansıtıyor. Diğer bir deyişle, havacılıkta kullandığı mükemmele en yakın çözümü sunan teknolojiyi, enerji alanına da uyguluyor.

Pervane yapımında tasarımdan üretime kadar geçen parçalı süreç, ne yazık ki rüzgar türbini üreticileri için kısaltılması güç bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu test süreci, pervane üretimindeki hata oranını düşürmeye çalışırken, hataya neden olacak olasılıkların hepsini göz önünde bulundurmada yetersiz kaldığı için yine şirketler için istenen verim elde edilemiyor. Pervane ağırlığını ve masrafları azaltmak, performansı ve dayanıklılığı artırmak da işin içine girince bu süreç üreticiler için birçok sorun ve göz önünde bulundurulması gereken unsuru ortaya çıkarıyor.

Tasarımdan üretime geçen sürede %40 kısalma

200’den fazla havacılık firması ile çalışmanın verdiği deneyimle Dassault Systèmes pervane tasarımında ve üretim teknikleri konusunda eşsiz bir bilgi birikimine sahip. Dünyada birçok önde gelen rüzgar türbini üreticisi bu nedenle Dassault Systèmes’in Sustainable Wind Turbines 3DExperience çözümünü tercih ediyor. Bu çözüm pervane kanatlarının entegre bir biçimde tasarlanması için yapılan ön hazırlıktan, sanal testler ile yapısal sertifikalandırmasına kadar inceliyor.

Sustainable Wind Turbines 3DExperience çözümü türbin üreticilerinin yenilikçi olmasını, materyal israfını azaltarak maliyetleri düşürmesini, piyasaya çıkış süresini hızlandırıp aynı zamanda da kaliteyi artırmasını sağlıyor. Örneğin; tasarımdan üretime geçen sürede %40 kısalma, pervane hata oranında %50 azaltma ve malzeme israfında %35 azalma görülebiliyor.

Öne çıkan özellikler ve faydaları:

– Hızlı pervane tasarım yinelemeleri

– Karmaşık pervane modelleri için etkili tasarım olanağı

– Yapısal performansı daha seri ve detaylı inceleyebilme

– Materyal israfını minimize etme

– Tasarımdan üretime hızlı ve hatasız geçiş

– Global kaynakların kusursuz bir şekilde geliştirebilmek

– Sertifikasyon almaya hazır pervaneler tasarlamak

Rüzgar Türbini üretimi sırasında ve sonrasında doğacak hatalar nasıl minimize edilir?

Türbin üretimi süreci üreticiler için özellikle test aşamasında sancılı bir süreç. En gelişmiş ülkelerde bile türbinlerin manuel olarak test edilmesi aylar alıyor. Bu da artan ihtiyacı karşılamada büyük bir zaman handikapı yaratıyor.

Dassault Systèmes’in rüzgar türbinleri için sunduğu çözümün modelleme ve görüntüleme yazılımı üstün analizleme yeteneğiyle rüzgar türbinleri için tam ve güvenilir bir çözüm sunuyor. Aşırı hızlı rüzgar, yağmur, deprem ve diğer fiziksel hatalar gibi türbine zarar verebilecek tüm olasılıklar bu çözüm ile analiz edilebiliyor ve reelde olabilecek hatalar minimize ediliyor.

Bu optimizasyon ile fiziki prototipler azaltılabiliyor, daha derin öngörü sağlanabiliyor ve ürüne dair güvenirliği artırabiliyorsunuz. Aynı zamanda, simülasyonda olası hataları gözden geçirip düzenleyebileceğiniz için karar verme süreci kolaylaşıyor, türbinin izlenilebilirliğinin onaylanması ve doğrulanması da hızlanıyor.

İlk denemede doğruya ulaşmak mümkün

Rüzgar türbini üreticileri, üretim hızını artırıp, maliyetleri azaltırken aynı zamanda da yüksek üretim kalitesi ve dayanıklılığı maksimize etmek isterler. Birçok firma artık bu hedeflerini gerçekleştirmek için robotik teknolojisi gibi otomasyon teknolojilerini kullanmaya başlıyor.

Sustainable Wind Turbines 3DEXPERIENCE çözümü hem tasarım hem de üretim sürecini birbirleriyle bağlı olarak optimize edip, eldeki kaynakları en uygun şekilde kullanmayı sağlayarak Üretime Yönelik Tasarım yaklaşımını benimsiyor. Sektöründe benzeri olmayan bir üretim ve işleme mühendisliği yeteneğine sahip. Ürün geliştirme sürecinin ilk basamaklarında, dijital üretim konseptinde planlama, zamanlama, dizilim, robotikler ve sayısal kontrolü bir arada ilerletip üretim öncesi olacak hataları azaltıyor. Tasarım ve üretim süreci aynı sistem üzerinden ilerliyor ve böylece üreticilik artıyor. Eşzamanlı mühendislik ve üretim sürecinin ilerlemesi daha erken üretime geçişi sağlıyor.

Sustainable Wind Turbine 3DExperience çözümü pervane bıçaklarının tasarımı için veri güdümlü, kurallara dayalı devamlılığı olan süreç geliştirme metodu kullanıyor. Üretim verileri kolayca toplandıktan sonra, hataların kaynağı kolayca tespit edilebiliyor, potansiyel hatalar oluşmadan önce uyarılıyor ve süreci gerçek yaşam koşullarına uyarlayabiliyorsunuz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir