Tag Archives: Bazyük

Türkiye Linyit Rezervleri

Deloitte’un Cengiz Güneş ile birlikte hazırladığı “Linyit Rezervlerinin Değerlendirilmesi” raporuna göre, linyit santralleri, uzun zamandan beri tartışma konusu olan arz güvenliğinde dışa bağımlılık açısından sorun teşkil etmeye devam ediyor. Özel sektörün linyit santrallerine ilgisi ise mevcut koşullar altında yok denecek kadar az.