Tag Archives: Deloitte

LNG İhracı

Deloitte, ‘Amerikan Rönesansı’nı İhraç Etmek: ABD’nin LNG İhracının Küresel Etkileri’ raporunu yayınladı. Raporda, LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ihracatı ile birlikte ABD ve küresel pazarda fiyatların nasıl etkileneceği ve enerji pazarında oyunun ne yönde evrileceği tartışılıyor.

Türkiye Linyit Rezervleri

Deloitte’un Cengiz Güneş ile birlikte hazırladığı “Linyit Rezervlerinin Değerlendirilmesi” raporuna göre, linyit santralleri, uzun zamandan beri tartışma konusu olan arz güvenliğinde dışa bağımlılık açısından sorun teşkil etmeye devam ediyor. Özel sektörün linyit santrallerine ilgisi ise mevcut koşullar altında yok denecek kadar az.