Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
       
  EKOSEKSÜELLİK
 Son günlerin moda olmaya aday terimlerinden birini konu ediniyoruz: Ekoseksüellik. Örneklerine daha çok Avrupa insanında rastladığımız, gelişmiş refah durumu sayesinde yaşam şartlarını planlamada çevreyi korumayı birincil önceliği sayan insanların bir diğer ismi.
  Aslında ekoseksüeller dünyanın ihtiyaç duyduğu insan tipini temsil ediyor. Başlangıçta sıradışı bir yaşam tarzı olarak algılanıyor olsa da günümüzün, doğal yaşama önem veren insan toplulukları tarafından benimsenmeleri ekoseksüelliği yaygın bir yaşam tarzı haline sokuyor. Özellikle gıda, barınma, sağlık gibi birincil ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilen, belirli bir ekonomik - sosyal seviyenin sağlandığı gelişmiş ülkelerde bu bilincin yaygınlaştığını belirmek gerekiyor. Az gelişmiş ülkelerin çevre bilincini hesaba katarsak bunu tahmin etmek hiç de zor olmuyor.
Bu anlayış tek bir elden yürütülen bilinçli bir moda akımı değil, kendiliğinden gelişen, bireysel bazlı bir yaşam tarzı.
Ekoseksüellik (çevreyle barışıklık) son yıllarda çeşitli sektörleri de etkilemekte ve bu felsefeye uygun ürünler piyasaya sürülmektedir.
Ekoseksüellerin tercih ettiği teknolojiler:

 HİBRİT OTOMOBİLLER
 
Hibrit kelimesi dilimize "melez" olarak çevrilmektedir. Hibrit otomobiller hem akaryakıt motoruna hem de bir elektrik motoruna sahiptir. Otomobilin motorunun inişlerde, rölantide veya frenlemelerinde sahip olduğu hareketi elektriğe çevirir ve depolar. Depolanan bu enerjiyi yine otomobili hareket ettirmekte kullanarak araçların daha az yakıt kullanmasını sağlar. Bu da çevreye salınan zararlı gaz miktarlarının azaltılması demektir.
Yanda HONDA firmasının ürettiği hibrit bir otomobilin reklamı görünmekte.
 GÜNEŞ ENERJİSİ
 
Ekoloji bilincine sahip olanların sıklıkla kullandıkları teknolojilrden biri de güneş pilleri. Bu piller güneş enerjisi yardımıyla elektrik akımı oluşturmaya sağlıyor. Ayrıca güneş enerjisinin ısıl etkisinden yararlanarak oluşturulan güneş panelleri(kollektörler) hem ekonomik hem de ekoseksüel bir tüketim ürünü oluyor. Özellikle Yeşil Barış Örgütü'nün eylemlerinde sıklıkla kullanılan bu malzemeler günümüzde büyük bir sektör haline geldi bile. Güneş piliyle çalışan aletlerin yanında, güneş ısısıyla yemek pişiren ocaklar bile var.
 BİODİZEL
 
Biodizel fosil yakıtların yerine alternatif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Temelde motorinin yerini alıyor gibi görünse de ekolojik etkileri bakımından sıradan bir yakıta göre oldukça çevrecidir. Biodizel ve motorin kıyaslandığında; CO2 Salınımının az oluşu(%50), Zararlı parçacıklar içerme oranı %30 az oluşu, kanserojen olan polisiklik aromatik hidrokarbon ve türevlerini %85 daha az içermesinin yanında cilde zararının sabunlu sudan bile daha az oluşu gibi birçok faktör ekolojik yaşamı hayatının merkezine alan insanların biodizele sıcak bakmalarını sağlamaktadır.
 
 ORGANİK ÜRÜNLER
 

Çevreci yaşam tarzının doğurduğu bir diğer alan da organik ürünler. Başlı başına ciddi bir ekonomik sektör olan organik ürünler yapay yolla elde edilen hiçbir madde içermeyen bir yapıya sahiptir. Günlük hayatta kullandığımız birçok ürün yoğun miktarda petrokimya ürünleri içermekte, bunların yaşam kalitesine yaptıkları olumsuz etki sürekli tartışılmaktadır. Ekoseksüeller organik ürünlerin doğada %100 dönüşüme sahip olmalarını haklı olarak yaşadığımız dünyaya bir katkı olarak görürler. Oraganik ürünler o kadar yaygınlaşmaya başlamıştır ki ünümüzde soya bitkisinden iç çamaşırı bile üretilmektedir.

 ORGANİK TARIM
 
Tam karşılığı olmasa da ekolojik tarım olarak da adlandırılır. Üretim aşamalarında kimyasal ilaç, gübre veya hormon kullanılmayan gıdaları tanımlamak için kullanılan 'organik tarım' kavramı son yılların moda terimlerinden. Hem doğayı koruyan, hem de sağlığa zararlı maddeler içermeyen bu gıdalar ekoseksüellerin sofralarından eksik olmuyorlar.
Bu türden tarımın en zayıf tarafı verim miktarının fazla olmaması sebebiyle tüm dünyayı organik gıdalarla beslemenin imkanının olmaması.
   
Ekoseksüel tanımı nihayetinde biraz uydurma kategorisine girse de 'çevreci' tanımıyla tam uyuşmadığı için bu kelime - biraz da moda olarak- tercih ediliyor. Bu yaşam tarzını benimseyenlerin en belirgin özelliği koyu bir çevre savunuculuğu değil de daha çok doğal yaşam tarzını benimsemiş olmaları.
 
 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi