Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
       
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Petrol türevi yakıtlar olan benzin, doğalgaz, motorin gibi enerji kaynakları tükenmeyen kaynaklar değillerdir. Bu enerji kaynaklarının zaman içinde tamamen tükenmesine kesin gözüyle bakılmaktadır. Gerek tükenecek bir kaynak olmaları, gerekse çevreye birçok olumsuz etkilerinin bulunması fosil yakıtların gelecekte kullanılamayacağını ortaya koymaktadır.
Bu durumda tükenmeyen ve çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarının önemi giderek artmaktadır. Yaygın olarak kullanılan hidrolik enerjinin yanında fotovoltaik enerji gibi henüz gelişme aşamasında olan birçok enerji türü yenilenebilir özelliktedir ve doğa kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmaktadır.

Güneş Enerjisi
Güneş KolllektörüGüneş enerjisi yenilenebilir enerji dallarından en popüler olanıdır. Doğanın doğal bir enerji kaynağı olan güneş günümüze birçok alanda kullanılmaktadır. Güneş kollektörleriyle su ısıtmak amacıyla kullanılan güneş enerjisi, güneş pili ya da güneş paneli olarak adlandırılan fotovoltaik hücrelerle elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Güneşin ısıtıcı etkisinden yararlanan güneş ocağı denilen pişirme araçları da son zamanlarda kullanılmaya başlanmıştır.
Tamamen yenilenebilir olan güneş enerjisi özellikle güneş ışığı daha iyi alan bölgelerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ağırlıklı olarak sıcak su üretimi yapılmasına karşın fotovoltaik sistemlerin yaygınlığı da gelişen teknolojiyle beraber artmaktadır.
Güneş enerjisi bu özelliklerinin yanında diğer enerji türlerinin oluşmasında ana etken olarak en ciddi enerji kaynaklarından biridir.

Rüzgar EnerjisiRüzgar Enerjisi
Tarihsel açıdan bakıldığında kökeni oldukça eskilere dayanan rüzgar enerjisinin kaynağı atmosferdeki hava hareketleridir. Yel değirmenlerinde kullanılışlarından günümüze yaşanan teknolojik gelişmeler rüzgar enerjisini güçlü bir elektrik kaynağı olarak ortaya çıkarmıştır. Rüzgar türbinleri (pervane) atmosferdeki hava hareketler etkisiyle dönerler ve bu hareket ciddi miktarda elektrik üretilmesini sağlar.
Güneş enerjisi gibi tamamen yenilenebilir ve çevreye herhangi bir zararı bulunmayan bir enerji türüdür. Büyük oranda enerji üretebilmeleri tüm dünyada yaygın bir şekişlde kullanılmalarını doğurmuştur. Hala gelişim sürecinde olan rüzgar türbini teknolojisi zamanla bu tenolojinin çok daha yaygın bir kullanım alanına sahip olacağını işaret etmektedir. Rüzgar enerjisin oluşturdu deniz dalgaları da çeşitli yöntemlerle enerjiye dönüştürülebilmektedir.

Dalga Enerjisi
Dalga EnerjisiYenilenebilir - tükenmeyen enerji kaynakları arayışında dalgalar farklı bir çözüm yolu olarak karşımıza çıktı. Dalgaların sonsuz bir hareket içinde olması enerji üretiminde kullanılabilmelerini mümkün kılmaktadır.
Dalga enerjisi henüz gelişim aşamasında olan bir teknolojidir Dünyanın farklı ülkelerinde deneysel çalışmalar yürütülmekle birlikte petrol kaynaklarının azalmasıyla öneminin artacağı tahmin edilmektedir.
Sadece su yüzeyindeki dalgalardan elde edilmemektedir. Su altı akıntıları da iyi bir enerji kaynağıdır ve bu yöntemle çalışan sistemler mevcuttur.
Dünyadaki örnekleri sınırlı olan dalga enerjisi teknolojilerinin en çok tanınanı pelamis dalga makinesidir. Birbirine eklenen hareketli parçalardan oluşan pelamis, dalgaların hareketiyle bükülerek elektrik üretmektedir.

Biyo EnerjiBiyo Enerjisi
Biyomas olarak da adlandırılan biyolojik kökenli enerjinin kaynağı canlı bünyesinin üretebildiği yakıtlardır. Bilim insanları bazı kimyasal tepkimelerin sonrasında oluşan ürünlerin yakılabilir olduğunun eskiden beri farkındalar. Dünyada enerjinin giderek büyüyen bir sorun haline gelmesi yeni ve çevreci enerji türleri arayışının doğmasına neden olmuş, biyolojik kökenli enerji bu esnada yeni teknolojik gelişmelerle kullanılır hale gelmiştir.
Günümüzde bitkisel atıklar kullanılarak etanol, dizel yakıt, metan gazı gibi yakıt olarak kullanılabilen çeşitli enerji kaynakları üretilebilmektedir.
Biyo enerjinin yenilenebilir olduğu kuşku götürmemekle birlikte çevrecilik özelliği tartışma konusudur. Biyo yakıtlar üretilirken gerçekleşen tepkimelerde çoğunlukla karbondioksit gazı da üretilmektedir. Başlangıçta zararsız gibi duran CO2 salınımı küresel ısınmayla birlikte tedirgin edici faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte biyo yakıt üretiminde Mısır, soya gibi gıda ürünlerinin kullanılmasının gıda maddesi ihtiyacına olumsuz etki yapabileceğinden korkulmaktadır. Kyoto Protokolünde de yaygın olarak kullanılması önerilen biyo enerjinin fosil yakıtlardan elde edilen enerjilere göre kat kat daha fazla çevreci olduğunu söylemek mümkündür.

Hidrolik Enerji
Hidrolik EnerjisiYenilenebilir enerji türleri arasında en fazla enerjinin üretildiği dal hidrolik enerjidir. Dünyanın elektrik gereksiniminin % 17'si hidroelektrik santrallerinden karşılanmaktadır. Ülkemizde de yaygın şekilde kullanılan yöntemle, akarsuların önlerine set yapılarak biriken suyun enerjisinden yararlanarak elektrik enerjisi üretilir.
Akarsu rejiminde ciddi değişiklikler olmadıkça yenilenebilir özelliğini yitirmeyen hidrolik enerji tüm avantajlarına rağmen bazı sorunlara da neden olmaktadır. Baraj kurulan bölgedeki yaşam alanlarının kaybolması, baraj bölgesinin ikliminde oluşan değişiklikler, yöre halkının göçe zorlanması, tarihi kalıntıların su altında kalması gibi olumsuz özellikleri bulunan hidrolik enerji, yine de günümüzün en çevreci enerji türleri arasında sayılmaktadır.

  HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi