Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
 
İLGİLİ DÖKÜMANLAR
RESİMLER
TABLOLAR
VIDEOLAR
TÜRKİYE'DE HİDROLİK ENERJİ
Cumhuriyetin ilk yıllarında enerji üretimi çok kısıtlıydı. Aydınlatma gereksinimi gazyağı kullanılarak gideriliyordu. Enerji harcayan sanayi kuruluşları çok az olduğu için enerji kaynakları daha çok konutların ısıtılmasında kullanılıyordu.

Sanayi kuruluşlarının gelişmeye başlaması enerji ihtiyacını da beraberinde getirdi.1963 yılında planlı kalkınma döneminin başlamasıyla hidrolik enerji santrallarının kurulması öncelikli konulardan biri olarak belirlendi. 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu kuruldu. Yine bu yıllarda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı kuruldu.

Türkiye'de ilk önemli baraj 1936 yılında yapılmış olan Cubuk-1 Barajı'dır. Bu baraj Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşıulamakta kullanılmıştır. 1956'da Dünya Bankası'ndan alınan 25 milyon dolarlık krediyle Seyhan Barajı'nın tamamlanmasıyla Türkiye'de hidrolik enerji üretiminde yeni bir sayfa açıldı.

1972'de Gökcekaya Barajı, 1975'de Keban, 1981'de hasan uğurlu, 1984'de Oymapınar, 1987'de Karakaya, 1988'de Altınkaya, 1989'da Menzelef, 1992'de Atatürk ve 2000 yılında özlüce Barajları Türkiye'nin önemli büyük barajlarıdır. Bu barajların hepsi hidrolik enerji üretiminde kullanılır.


Hidrolik enerji
   Hidrolik enerji akan suyun kinetik enerjisininden yahut doğal veya yapay bir gölün  potansiyel enerjisinden yararlanarak çalışır. Hareket eden su önce bir türbini  döndürür ve türbinin bağlı olduğu alternatör bu dönme hareketiyle alternatif akım  üretir.
  Bu santrallarda türbinlerin dönmesiyle birkaç dakikada elektrik üretmeye başlanabilir. Bunun yanında üretilen elektrik depolanamadığı için üretimin tüketime göre ayarlanması gerekmektedir. Günümüzde uygun şatlara sahip tüm ülkeler, özellikle kurulum aşamasından sonra, üretim maliyetlerinin çok düşük olmasından dolayı hidroelektrik satrallarına önem vermektedir.
Hidrolik enerjinin tarihsel geliimi
  Türbilerin dönüş hızı, suyun debisine  ve düşüş yüksekliğine bağlıdır.  1kWsa'lik elektrik enerjisi elde etmek  için 450 metre yükseklikten düşen bir  metreküp suyun türbinlerden geçmesi  gerekmektedir. Düşüş şekillerine göre  dört tip hidroelektrik santraldan söz  etmek mümkündür.
  
 Yüksekten Düşüşlü Santrallar
   Dağlık bölgelerde kurulan santrallardır. Suyun depolandığı yer ve elektrik santralı  genellikle birbirinde uzaktır. Suyun düşüş yüksekliği 700-800m civarındadır.  Genellikle mevsimlik üretimler amacıyla kullanılan bu santrallarda ilkbaharda  biriktirilen su, kışın türbinlere yollanır ve elektrik üretiminin fazla olduğu kış aylarında  enerji talebinin karşılanması sağlanır.
 Orta Düşüşlü Santrallar
   Kurulduğu alanlar orta yükseklikteki dağlarda bulunan akarsu yataklarıdır. Çok fazla  su depolayamazlar. Suyun düşüş yüksekliği 50-200m civarındadır. Bu santrallar  ortaya çıkan birkaç günlük elektrik gereksinimini karşılamak amacıyla kullanılırlar.
 Alçak Düşüşlü Santrallar
   Çağlayan altlarında kurulan küçük çaplı santrallardır.
 Mikro Santrallar
   Genellikle ücra bölgelerde değirmen kanallarından akıtılan sularla çalışan  santrallardır.
 
Türbinler
pelton türbini
  Akarsu enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren parçalardır. Hareket eden su türbinlere çarpar ve türbin dairesel olarak odak noktası ekseninde dönmeye başlar.________________________________ Çarpmalı Türbinler: Yüksek düşmeli santrallarda kullanılır. Su bir kanaldan geçirilerek hızlandırılır ve türbinin kanatlarına püskürtülür. Bu türbinlere örnek olarak Pelton Türbini gösterilebilir.__________________
  
Tepkili türbinler: Alçak ve orta düşüşlü santrallarda kullanılan türbinlerdir. Türbine gelen suyun akış hızı düşüktür. Fakat türbin kanatlarının şekli çarkın merkezine doğru suyun hızlanmasını sağlar. Bu türbinlere örnek olarak Kaplan Türbini ve Francis Türbini sayılabilir.
Francis türbini
  
Alternatörler
 Türbinlerdeki mekanik enerji alternatör adı verilen araçlar yardımıyla alternatif  akıma dönüştürülür. Alternatörlerin ürettiği akımın frekansı şehir şebekesine uygun  olarak 50 Hertz olarak ayarlanır.
  
  
 
 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
Toplam Ziyaretçi