Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
 
TÜRKİYE'DE JEOTERMAL ENERJİ
Türkiye geç tektonik kuşakta yeraldığından çok miktarda jeotermik alan bulundurur. Daha çok ülkemizin Ege Bölgesi'inde yaygınlık kazanan jeotermik alanlar Maden Tetkik Arama Enstitüsü(MTA) tarafından hazırlanan Türkiye Jeotermal Envanteri(1996) isimli kitapta toplanmıştır.Ülkemizde daha çok orta de düşük sıcaklıklı alanlar bulunur. Bu potansiyelin %95'i konutların ve seraların ısıtılmasına uygunken ancak %5'i eletrik enerjisi üretimi için kullanılabilmektedir. Halen toplam jeotermal potansilelimizin %3.5'ini kullanabilmekteyiz.(90'lar)
2007 itibarıyla mevcut jeotermal alanların %40'ında araştırma henüz yapılmamış durumdadır.
Jeotermik alanlarımızdan bazıları şunlardır: 

Denizli-Kızılder jeotermik alanı: 1968 yılında keşfedilmiştir. Elektrik üretmek amacıyla kurulmuş ilk alandır. 1984 yılında elktrik ve kuru buz üretmek amacıyla kurulan tesisler hala çalışmaktadır.(20MW)

Aydın-Germencik jeotermik alanı: Ortalama jeotermik sıvı sıcaklığı 220°C'dir. Kızıldere alanından daha verimlidir.
Çanakkale-Tuzla jeotermik alanı: Çanakkale'nin 80km güneyinde bulunmaktadır.Jeotermik potansiyeli henüz tam olarak belirlenememiştir.  
İzmir-Seferihisar jeotermal alanı: İzmir'in 40km güneybatısındadır. Akışkan sıcaklığı 145 °C'dir.
Nemrut-Süphan-Tendürek termal alanları: Van Gölü'ün kuzeyindedirler
Nevşehir-Acıgöl jeotermal alanı: İç Anadolu Bölgesindedir. Jeotermal potansiyeli düşüktür.
Erzincan-Ekşisu ılıca alanı
İzmir-Bolçova kaplıcaları
jeotermal alanlar
Görüldüğü gibi ülkemizde Ege Bölgesi jeotermal alalar açısında çok zengindir.
Güre, Türkiye'nin termal merkezi olacak
 Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı  Güre Beldesi, termal turizm  yatırımlarıyla dikkat çekiyor.
 Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük  termal tesis projesini gerçekleştirmek için  anlaşma yaptıklarını anlatan Belediye  Başkanı Kamil Saka, belediye ait 56  dönümlük bir alanı Yap-İşlet-Devret  modeliyle özel bir şirkete kiraladıklarını  belirtti
 Haberin devamı için tıklayın
JEOTERMAL ENERJİ
   Jeotermal enerji kaynagını yerkürenin derinliklerindeki magmadan ve kayaclardaki radyoaktiflikle olusan sıcaklıktan alan bir enerji türüdür. Bu etkilerin ektisiyle ısınan yeraltı suları elektrik üretmek veya konutları ısıtmak amacıyla kullanılır. Teknolojik amaclarla kullanımı yeni olsa da hamam sularının ısıtılmasında olduğu gibi kullanım alanları cok eski tarihlere dayanmaktadır. Diger alternatif enerji kaynaklarındaki gibi jeotermal enerjinin de ciddi projelere konu olması 1970'lerdeki petrol kriziyle yaşanan farklı enerji kaynaklarının aranmaya başlamasından sonra olmuştur.
   En ucuz jeotermal enerji üretimi kendiliğinden yüzeye çıkan sıcak sulardan faydalanılarak gerçekleşir. Bu kaynaklar çoğunlukla yeterli değildir ve kullanım alanları kısıtlıdır. Bunun yanında daha yüksek kapasiteli kaynaklara ulaşmak için sondaj çalışmaları yapılır. Günümüze değin gerçekleşen sondaj çalışmaların çoğu petrol aramak amacıyla yapılmış fakat, jeotermal kaynaklara rastlandıktan sonra kuyuların işletme amacı geğişmiştir.
Türkiye jeotermal enerji kullanımında dünyanın 7. Avrupa'nın 1. ülkesidir
  Jeotermal sular çok derinlerdedir. Bu suların yukarı çıkarılması boru hatları döşeme ve pompalama gibi sorunları ortaya çıkarır. Bu suların borularla taşınmasında ortaya çıkan sorun suların aşındırıcı etkiye sahip olmasıdır. Jeotermal kuyularda sık sık boruları ve pompalama sistemlerini değiştirmek gerekebilir.  

Jeotermal enerji üç aşamada incelenir:
 
 - Yüksek enerjili Jeotermi
 
   150 - 300 °C suları barındıran kaynaklardır. Sıcaklığın fazla olması elektrik enerjisi üretiminin kolayca gerçekleşmesini sağlamakla birlikte bu tür kaynak ve santralların sayısı azdır. (Londerello-İtalta)
 - Orta Enerjili Jeotermi
   Su sıcaklığı 80 - 150 °C'dir. Elektrik enerjisi üretiminde yararlanmak mümkündür fakat; bu sıcaklık elektrik santrallarında su kaynaması için yeterince verimli olmadığı için, santralarda su yerine buharlaşma noktası daha düşük sıvılar kullanılır.
 - Düşük Enerjili Jeotermi
   Ortalama su sıcaklığı 70 °C'dir. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılamayan bu sular genellikle konutların ısıtılmasında kullanılır.
Kavramlar:
Jeotermal Gradyan:
Dünya yüzeyinde derinlere inildikçe sıcaklık artar. Normal şartlarda her 33m derine inildikçe sıcaklık 1°C artar. Fakat jeotermal alanlarda bu artış her 33 metrede 5°C'kadar çıkabilir. Buna jeotermik gradyan denir.
Jeotermal Anamoli: Bazı jeotermal alanlarda aynı derinlikte birbirlerine komşu alanlarda farklı sıcaklık değerleri görülürmesine denir
  Üretim faaliyetleri:
 
   Jeotermal alanların belirlenmesi için çeşitli etüt çalışmaları yapılması gerekir. Öncelikle tüm sıcak suların bulunduğu alanlar (gayzerler, fümeroller) işletmeye elverişli olmayabilir. Suyun ne kadar derinde olduğu, sıcaklığı, toprağın jeolojik yapısı gibi kriterler uygun değerlerde olması gerekir. Çeşitli sismik metotlar uygulayarak geniş alanların jeotermik potansiyelleri ölçmem mümkündür. Sayılan tüm kriterler sağlanmış olsa dahi elde edilen jeotermal enerjiyi harcayacak tüketici grubu ve
santrallara ihtiyaç vardır. Sadece konutların ısıtılması için kuyuların işletilebilir verimde olması için 2500 civarında müşterisi olmalıdır.
   Jeotermal kuyular açıldıktan sonra kuyu ağzına sızdırmaz bir boru yerleştirilir. Buradan taşınan su kazanlara iltilir ve kazan çevresindeki suyu ısıtır. Çoğunlukla evlere gönderilen su jeotermal su değil, bu suyla ısıtılan katkısız sulardır. Jeotermal suların aşındırıcı etkiye sahip olmaları evlerde çeşitli sızdırma problemlerinin yaşanmasına neden olmaktadır. İşletmeler ise genelikle jeotermal suları kullanırlar; fakat aşınsırma etkisini önlemek için boruları paslanmaz çelik veya titan alaşımlı maddeler kullanırlar. Bazı işletmeler ise jeotermal sulardaki aşındırıcı etkiyi azaltmak için suya çeşitli kimyasallar ilave ederler.

Geliştirilmiş Jeotermal Sistem Geliştirilmiş Jeotermal Sistem:
Bilim insanları jeotermal enerjiyi yapay yollarla üretmenin pratik bir çözümünü buldu. Bu sayede bir bölgenin jeotermik sular içermesine gerek kalmadan sıcak su eldesi mümkün oluyor. Bir açıcan bakınca taşıma suyla değirmen dönüyor.
Ayrıntılar >>>


 Sıcak Suların Kullanım Alanları
   
  • Elektrik enerjisi üretimi
  • Konutların ısıtılması
  • Tuz eldesi
  • Yüzme havuzu ve turistik kullanım
  • Hayvan barınaklarının ısıtılması
  • Mantar yetiştiriciliği
  • Balık yetiştiriciliği
  • Kereste kurutulması
  • Buz eldesi
  • Organik maddelerin kurutulması

 
 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin


Tarihte Jeotermal Enerji
 M.Ö. 1500 yıllarında  Romalılar ve Çinlilerin doğal  jeotermal kaynaklarını  banyo, ısınma ve pişirme  amaçlı olarak kullandıkları  bilinir. 630 yıllarında ise  Japon imparatorluğu'nda  kaplıca geleneği yaygınlaştı.  1200 yıllarında da Jeoter  mal enerji ile mekan ve su  ısıtması yapılabilece-
 ği Avrupalılar tarafından  keşfedildi. 1818 yılında da  başka bir keşif yapılarak F.  Larderel ilk defa jeotermal  buhar kullanarak Borik Asit  elde etti.
 1943 de İtalya (Larderello)  jeotermal sahasından  elektrik üretimi 132 MWe  kapasiteye erişti ve 1945  de  ise süt    pastörizasyonunda  ilk kez jeotermal akışkandan  yararlanıldı. 1968 yılında  bu  kez Türkiye'de elektrik  üretimi amaçlı ilk jjeotermal  kuyu Denizli (Kızıldere)'de  açılarak, Denizli (Kızıldere)  jeotermal alanı keşfedildi.  Antik çağdan günümüze  değin jeotermal enerjinin  insanoğlu tarafından  kullanulması yollarının  araşıtırılması onun zararsız  ve yenilenebilir olmasından  kaynaklanır. Tüm Dünya’da  bu çevre dostu enerjiden  yararlanma çalışmaları  halen giderek artmaktadır.  Konum olarak Türkiye  dünyanın genç tektonik  kuşağında içinde yer  aldığından doğal olarak  daha çok miktarda jeotermal  enerji  kaynaklarına sahiptir
.
 Bilim  Teknik

 
 
 
Toplam Ziyaretçi