Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
       
Güneşteki Enerji
 Dünyaya en yakın yıldız olarak güneş yer kürenin başlıca enerji kaynağıdır. Çapı 1.400.000 km olan yıldızın bu büyüklüğü dünyanın yaklaşık 109 katıdır. 2.105 kg'dır.Yoğunluğu ise dünyanın 1/4 ü kadardır. Güneş kendi çevresinde dönüşünü yaklaşık 90 dünya gününde tamamlamaktadır. Samanyolu galaksisindeki 200 milyar yıldızdan biridir. Yapı olarak bakıldığında güneşin %90'ı hidrojen, %10'u helyumdan oluşmaktadır. Bununyanında çok az miktarda da ağırmetaller içermektedir.

 Güneşin oluşumunun bundan 5 milyar öncesine dayandığı tahmin edilmektedir. Buna göre bir gaz bulutu çekim kuvveti etkisiyle büzüşmüşmesiyle oluşmuştur. Bu büzüşme hidrojen atomları helyuma dönüşmesi( Füzyon tepkimesi-Kaynaşma tepkimesi) olarak tanımlanan güneş tepkimelerinin oluşumuna kadar sürdüğü sanılmaktadır.

Işıkküre: Görünür ışığın yayıldığı yerdir. 300km kalınlığındadır. 5800K'lk sıcaklığa sahiptir. Güneşin görülen kısmıdır. fakü denilen dünya büyüklüğünde lekeli bölümlere sahiptir. Buralarda sıcaklık 7000K dahi olabilmektedir.
Renkküre: Işıkkürenin üstündedir. Güneş tutulması sırasında görülebilmektedir. kalınlığı 2500km'dir.
Taç: Sıcaklık bu tabakada 1 milyon dereceye kadar çıkmıştır. En dışta olan tabakadır. Syreklik bir tabakaya sahiptir.

Bir enerji kaynağı olarak güneş daha uzun yıllar varlığını sürdürecektir. Ama zamanla güneş çekirdeği büzülmeye başlayacak, bu süreçte önce beyaz cüce daha sonra da bir kara cüce olmaya başlayacaktır. Bu büzülme güneşin yoğunluğunun enfazla( suyun 100 000 katı) çapının ise an az olacağı(20 000 km) ana kadar sürecektir.
Büyütün

Güneş patlaması
Güneşin kara cüceye dönüşerek yok olması bir çok açıdan dünyanın da yok olması anlamına gelecektir. Güneş sisteminin bozulması bununilk örneği olacaktır. Fakat güneş sisteminin dağılmayıp dünyanın hala aynı yörüngede döndüğünü düşünsek bile dünyada yaşamdan söz etmek imkansız hale gelirdi. Bilindiği gibi dünya güneşten gelen ışık yardımıyla ısınmaktadır. Örneğin güneşe en uzak 4. gezegen olan Satürn'de sıcaklık -178°C dir.
Güneşin dünya yaşamın aolan en büyük etkisi ise bitkilerin besin üretimi tepkimelerinde güneş ışığının kullanılmasıdır.
Bilkilerin yaptığı fotosentez tepkimesi dünya için yegane besin kaynağıdır. Bu tepkimeyle beraber güneş ışınında bulunan enerji üretilen besin içerisine depo edilerek kimyasal enerjiye dönüştürülür. Böylelikle üretilen besinlerin bir kısmı bitkinin yaşaması için kullanılırken bir kısmı da diğer canlılar tarafından beslenme amacıyla kullanılmaktadır. Hayvanlar bitkilerde n aldıkları besini (glikoz) oksijenli solunumda canlıların kullanabileceği enerji olan Adenozin Tri Fosfat(ATP)' adönüştürürler. Atp de canlılarda metabolik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılırlar.

Tahmin edilebileceği gibi fotosentez olayı olmadığında dünyadaki besin üretimi bitecek bitkiler ve dolayısıyla hayvanlar yok olacaklardır.
6CO2 + 6H2O C6H12O6  + 6O2

CO2 :Karbondioksit
H2O :Su
C6H12O6 : Besin (glikoz)
O2 : Oksijen

       
Yukarıdaki tepkime fotosenteze ait tepkimedir. Bu tepkimeye göre karbondioksit ve su tepkimeye giriyor, tepkime gerçekleşirken güneş ışığı bitkilerde bulunan klorofil tarafından tutuluyor, bunun sonrasında hayvanların solunumda kullanacağı oksijen ve besin üretililiyor.
Basitmiş gibi görünen bu tepkime dünyanın besin ve oksijen üretiminin temelini oluşturmaktadır. Bu da güneşin canlılar için nasıl bir enerji kaynağı olduğunun göstergesidir.
       
Güneş enerjisi canlılar için besin üretimine kaynak oluşturmakla birlikte başka enerji türlerine dönüştürülerek de kullanılabilmektedir. Endüstriyel uygulamalar açısından bakıldığında güneş enerjisi sıcak su eldesinde kullanılabilmektedir. Güneş paneli ya da güneş kollektörü denilen yapılar aracılığıyla sıcak su üreten sistemler neredeyse tüm dünyada yaygınlık kazanmıştır. Bununyanında güneş ışığını elektrik üretmek maksadıyla kullanan ve güneş pili ya da fotovoltaik pil denilen ürünlerle de güneş enerjisinden yararlanılmaktadır. Bu ürünler güneşten gelen ışık yardımıyla elektron harekiti oluşturmakta bu da bir ekeltrik akımı meydana getirmektedir.

< HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi