Avrupa Güneş'te Büyüdü

By | 27 Aralık 2010


EPIA verilerine göre, 2010’da Avrupa’da 9,8 – 12,5 GW aralığında yeni fotovoltaik (PV) sistem kuruldu. Avrupa’nın toplam PV kurulu gücü ise, 2009’a göre yaklaşık yüzde 65’lik büyüme ile 15,8 GW’tan 25,6 – 28,4 GW düzeyine ulaştı.

Avrupa Fotovoltaik Endüstrisi Birliği (EPIA) üyesi, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği’nin (GENSED) İhlas Fuar’ın desteği ile organize ettiği birinci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında dünyada ve Türkiye’de sektörün durumunu konu alan bir çalıştay düzenlendi. 100’ün üzerinde sektör profesyoneli ve akademisyenin katıldığı çalıştayda değerlendirilen EPIA’nın birkaç gün önce açıkladığı 2010 yılsonu raporlarının verileri, Türkiye’nin Avrupa ülkelerinin ne kadar gerisinde kaldığını gözler önüne serdi. Buna göre, Türkiye’de, toplam güneş enerji santralı kurulu gücü sadece 4 MW iken; Almanya 18 GW, İspanya 4 GW, atağa kalkan İtalya 1,5 GW, Çek Cumhuriyeti 625 MW seviyesine ulaştı. EPIA’nın raporuna göre, 2010 yılında, toplamda 9,8 – 12,5 GW aralığında yeni PV sisteminin kurulduğu Avrupa’da toplam güç 25,6 – 28,4 GW aralığında. Küresel ölçekte toplum PV kurulu gücü için EPIA ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2020 öngörüsü 390 GW, 2050 öngörüsü ise 3000 GW.

Garantili alım fiyatı kilit konumunda

Türkiye’nin güneş enerjisinde atağa kalkması için yapılması gerekenlerin tartışıldığı çalıştayın sonunda; Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda (YEK) yapılacak garantili alım fiyatı revizyonunda güneş enerjisi için verilecek fiyatın yatırım için cazip olmasının kilit konumunda olduğu kaydedildi. Sonuç bildirgesinde; yenilenebilir enerji politikasında açıklık, yerli sanayinin teşviki, son kullanıcılara vergi avantajının sağlanması, 500 kW’dan büyük güçler için EPDK’nın mevzuatı belirlemesi, 500 kW’dan küçük sistemlere özel teşviklerin verilmesi, TEDAŞ’ın şebeke bağlantıları ile ilgili yönergeleri belirlemesi, standartlara uygunluğun güvence altına alınması, ‘yapılması gerekenler başlığı’ altında sıralandı.

Çalıştay sonrası açıklama yapan GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Levent Gülbahar, Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda devletin verdiği garantili alım fiyatının bütün yenilenebilir enerji kaynakları için kWh başına 5,5 euro cent olduğunu hatırlattı. Gülbahar, “Bu rakamın her bir kaynak için ayrı ayrı belirlenmesini gerekiyor. Güneş enerjisi sektörü teknoloji yoğun olduğu için rakamın, bu konuda gelişmiş ülkelerdeki gibi görece yüksek, yatırım için cazip tutulması gerekiyor. Dünyada bu alanda öncü olan ülkeler bu mantıkla yol alıyor ve sektör büyüyor” dedi.

Lisanssız üretimde top dağıtım şirketlerinde

Çalıştaya paralel, 3 Aralık çıkan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ile ilgili detaylı bir sunum yapan GENSED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Erkan, yönetmelik ile şu anda topun dağıtım şirketlerine atıldığını kaydetti. Erkan, “Yönetmelik sonrası, gelecekte maliyetlerde gerçekleşeceği öngörülen düşüşle birlikte, sektördeki küçük ve orta ölçekli uygulamaların önünün açılacağı düşünülüyor. Dağıtım şirketlerince usül ve esasların 60 gün içersinde belirlenmesi ile 2011 Şubat  – Mart aylarında uygulamalara başlanabilecek. Şu anda top onlarda, ama her koşulda YEK’te güneş ile ilgili teşviklerin ve de garantili alım fiyatının belirlenmesi elzem” şeklinde konuştu.

EPIA 2010 MARKET OUTLOOK

•       AB’de 2008 yılı içinde kurulan PV sistemi:              5.074 MW

•       AB’de 2009 yılı içinde kurulan PV sistemi:              5.485 MW

•       AB’de 2010 yılı içinde kurulan PV sistemi:           9,8 – 12,5 GW

•       AB’de 2008 sonu kümülatif PV kurulumu:               10.376 MW

•       AB’de 2009 sonu kümülatif PV kurulumu:               15.861 MW

•       AB’de 2010 sonu kümülatif PV kurulumu:           25,6 – 28,4 GW

——————————————————————————————————————

•       Dünyada 2008 yılı içinde kurulan PV sistemi:         5.568 MW

•       Dünyada 2009 yılı içinde kurulan PV sistemi:         8.600 MW

•       Dünyada 2010 yılı içinde kurulan PV sistemi:     12,4 – 15,7 GW

•       Dünyada 2008 sonu kümülatif PV kurulumu:        14.730 MW

•       Dünyada 2009 sonu kümülatif PV kurulumu:        23.330 MW

•       Dünyada 2010 sonu kümülatif PV kurulumu:         36 – 39 GW

GLOBAL PV KÜMÜLATİF KURULU GÜÇ ‘Top 10’

Temmuz 2010 Raporu

Ülke 2010’a kadar 2010’da kurulan 2010 sonu toplamı
Almanya 9.830 MW 8.200 MW 18.030 MW
İspanya 3.520 MW 200 MW 3.720 MW
Japonya 2.630 MW 500 MW 3.130 MW
USA 1.650 MW 500 MW 2.150 MW
İtalya 1.032 MW 400 MW 1.432 MW
Çek Cumhuriyeti 465 MW 160 MW 625 MW
Çin 305 MW 250 MW 555 MW
Fransa 289 MW 250 MW 539 MW
Belçika 363 MW 130 MW 493 MW
Portekiz 102 MW 80 MW 182 MW
Toplam 20.186 MW 10.670 MW 30.856 MW
AB Ülkeleri 15.861 MW 9.439 MW 25.300 MW
Dünya 23.330 MW 12.400 MW 35.730 MW
IEA ve EPIA tahminleri
2020 yılı 390 GW
2030 yılı 900 GW
2050 yılı 3.000 GW

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir