Türkiye Enerji Tasarrufu Anketi

By | 30 Temmuz 2012


Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TürkBESD) tüketici trend araştırmasına göre, araştırmaya katılanların yüzde 55’i gereksiz lambaları kapatarak, yüzde 44’ü enerji tasarruflu ampuller kullanarak, yüzde 32’si ise boşa su akıtmayarak enerjiden tasarruf ettiklerini belirtiyor.
TürkBESD açıklamasına göre araştırma, Türkiye’deki konutlarda kullanılan toplam elektrik miktarının yüzde 50’sinin beyaz eşyaların kullanımında gerçekleşmesine rağmen, tüketicilerin enerji tasarrufunu konutlarda kullanılan toplam miktarın yalnızca yüzde 14’ünü oluşturan aydınlatma araçları üzerinden yapmaya çalıştığını belirledi.
Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 55’i gereksiz lambaları kapatarak, yüzde 44’ü enerji tasarruflu ampuller kullanarak, yüzde 32’si ise boşa su akıtmayarak enerjiden tasarruf ettiklerini belirtirken, enerji tasarruflu ürünler kullananların oranı yalnızca yüzde 23’te kaldı.

Üç kişiden biri A ürün peşinde

Araştırmada göze çarpan bulgulardan biri de tüketicilerin yüzde 94;’nün hanede enerji tasarrufunu “çok önemli” ve “önemli” olarak belirtmesi. Buna karşın araştırmaya katılanların yüzde 2’ye yakın bir kesimi hanede enerji tasarrufunun önemsiz olduğuna inanıyor.
Çamaşır ve bulaşık makinesi kullanımında 35 yaş üstünde olan grubun yüzde 72’si ısı derecesi ayarı yaptığını belirtiyor. Araştırma sonuçlarına göre kadınlar, beyaz eşyaların su ve enerji tasarrufu sağlaması kapsamında erkeklere göre daha duyarlı davranıyor.
Ayrıca 35 yaş üstünde olan her 3 kişiden biri de beyaz eşya alımlarında alınması planlanan ürünün enerji ve su tasarrufu sağlamasına dikkat ediyor.

Yarımız bulaşığı elde yıkıyor

Araştırmada ürün kalitesi, beyaz eşya satın alma kararında en belirleyici etken olarak öne çıkıyor. Beyaz eşya satın alımlarında 35 yaş üstündeki kişilerin yüzde 44’ü satın alma kararını bir başka kişiyle birlikte verirken, yüzde 40’ı alacağı ürüne kendisi karar veriyor.
Satın alma kararında en önemli rolü yüzde 63 ile ürünün kaliteli olması oynarken, marka bilinirliği yüzde 51 ile ikinci sırada yer alıyor.
Enerji/su tasarrufu, yenilikçi ürün, servis kalitesi, fiyat ve tasarım satın alma kararını etkileyen diğer faktörler olarak sıralanıyor. Öte yandan, beyaz eşya satın alınan yerler arasında yetkili bayiler yüzde 88,9 ile ilk sırada yer alıyor.
Araştırma sonuçları, AB gelir grubu ile üniversite mezunlarının yüzde 70’inin A ve B sınıfı enerji verimli ürünler arasındaki farkı bildiğini de ortaya koydu.
Tüketicilerin yüzde 50’si bulaşıklarını makinede yıkadığını belirtirken, C gelir grubunda yaygın olarak 5 kişiden biri bulaşıklarını her zaman elde yıkadığını söylüyor.
35 yaş ve üstündeki kişilerin yüzde 48’i enerji verimliliği kapsamında tasarruflu ampuller kullandığını ifade etmesine rağmen, AB gelir grubunun yüzde 24’ü ise enerji verimliliği doğrultusunda hiçbir önlem almadığını belirtiyor.

Beyaz eşyada hız istiyoruz

Araştırma tüketicilerin geleceğin beyaz eşyalarından ne beklediğini de ortaya koydu.
Katılımcılara herhangi bir yönlendirme yapılmadan yöneltilen soruya verilen cevaplara göre gelecekte beyaz eşyalarda olması en çok istenen özellik “daha hızlı yıkama ve kurutma” işlevi.
Geleceğin beyaz eşyasında aranan diğer özellikler ise su ısısını kendi kendine ayarlama, ev dışından kumanda ile çalışabilme, çamaşırı ütülenmiş olarak çıkarabilme ve ses tanıma özelliği şeklinde sıralanıyor.
Öte yandan 15 yaş üzerinde bin 384 kişiyi kapsayan ve İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Konya, Kayseri, Manisa, Samsun, Trabzon illerinde gerçekleştirilen araştırmada, tüketicilerin enerji tasarrufu bilinci, beyaz eşya satın alma kararında etkili olan unsurlar ve gelecekte beyaz eşyaların özelliklerine yönelik beklentiler sorgulandı.

Doğru bilinen yanlışlar

TürkBESD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Aydilek, konutlarda enerji tasarrufuna ilişkin doğru bilinen yanlışlar olduğunu belirterek, tüketicilerin bu konudaki farkındalığının artırılması gerektiğini söyledi.
Bu amaçla, hükümet ile ortak hareket ederek bir çalışma başlatmayı hedeflediklerini belirten Aydilek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Araştırma sonuçları gösterdi ki halkımız boşa yanan lambaları kapatarak ya da enerji tasarruflu ampuller kullanarak tasarruf etmeye çalışıyor. Ancak, konutlarda kullanılan elektriğin dağılımına bakıldığında bu yöntemlerin enerji tasarrufu açısından çok da verimli olmadığını görüyoruz. Türkiye’de toplam elektrik üretiminin yüzde 24’ü konutlarda kullanılıyor. Bu miktarın yarısı ise yalnızca beyaz ev eşyalarının kullanımında tüketiliyor. Bu da Türkiye’nin toplam elektrik tüketiminin yüzde 12’sine karşılık geliyor. Buna karşın aydınlatma araçlarının konutlardaki elektrik tüketimindeki payı yüzde 14. Enerji tasarrufu sağlayan ürünlerin kullanımıyla konutlarda çok daha yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Tüketicinin bu konuda bilinçlendirilmesi hem hane hem de ülke ekonomisine kayda değer katkı sağlayacaktır. Bu konudaki farkındalığı artırmak adına hükümet ile el ele vererek çalışacağız.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir