Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
 
 
Zorlu Enerji, EcoSecurities ile Karbon Emisyonu Satış Sözleşmesi imzaladı

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Salim Arslanalp yaptığı açıklamada "'karbon kredisi' kavramını yaratan ve uygulamaya geçiren EcoSecurities ile imzalanan Karbon Emisyonu Satış Sözleşmesi'nin, Kyoto Sözleşmesi'ne taraf olmayan Türkiye'de, enerji sektörü için önemli bir adım olduğunu söyledi
                      Zorlu - Rotor Enerji

Zorlu Enerji Grubu bünyesinde bulunan ve Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin %80 oranında hissedarı olduğu Rotor Enerji Üretim A.Ş, EcoSecurities Group ile Osmaniye'de inşası devam eden, 135 MW kapasiteli rüzgar santrali için Emisyon Satış Anlaşması (VERPA - Voluntary Emission Reduction Purchasing Agreement) imzaladı.

Emisyon Ticareti Uygulamaları, Kyoto Protokolü teşvik mekanizmaları kapsamında yer alıyor. Türkiye Kyoto Protokolü'ne taraf olmadığı için bu uygulama Gönüllü Anlaşmalar çerçevesinde VER (Voluntary Emission Reduction) kredilendirmesi şeklinde yapılıyor.

"Osmaniye'de 2009 yılında üretime geçecek rüzgar santrali ile yılda 400.000 ton CO2 atmosfere verilmeden elektrik üreceğiz"

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürü Salim Arslanalp yaptığı açıklamada "'karbon kredisi' kavramını yaratan ve uygulamaya geçiren EcoSecurities ile imzalanan Karbon Emisyonu Satış Sözleşmesi'nin, Kyoto Sözleşmesi'ne taraf olmayan Türkiye'de, enerji sektörü için önemli bir adım olduğunu söyledi.

 
ecosecurities

Karbon Emisyonunun Azaltılması ve Emisyon Ticareti

1997 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) taraflarının katılımıyla oluşturulan "Kyoto Protokolü" ekinde yer alan endüstrileşmiş OECD ülkeleri ve ekonomik değişim geçiren eski Sovyetler Birliği Ülkeleri için sayısal olarak belirlenmiş sera gazı salım azaltma ve sınırlandırma hedeflerini düzenler. Protole göre, gelişmiş taraf ülkeler insan kaynaklı CO2 eşdeğer sera gazı salımlarını 2008-2012 döneminde 1990 düzeylerinin toplam olarak en az % 5 altına indireceklerdir. Beraberinde getirdiği mekanizmalarıyla birlikte, protokolün gereği olan "dünyadaki sera gazı emisyonu üreticilerinin % 55'inin onayından sonra protokol yürürlülüğe girer" metninden hareketle, büyük emisyon üreticilerinden olan Rusya'nın da protokolü imzalamasıyla, Şubat 2005'te devreye girmiştir.
Ülkeler için hazırlık döneminin başladığı bu dönemin ilerisinde I. Uygulama Dönemi olan 2008-2012 yılları arasında taraf olan devletler, protokolde belirtilen hedeflerine ulaşmak için Emisyon Ticareti (CT), Ortak Uygulama(JI) ve Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) gibi Kyoto Protokolü'nün esneklik mekanizmalarını da kullanarak belirlenen hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadırlar.
Emisyon ticaretinin amacı, Kyoto Protokolüne taraf ülkelerin Kyoto Protokolü çerçevesinde yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerinde yardımcı olmaya çalışmaktır. Emisyon ticareti, katılımcı şirketlerin veya ülkelerin hedeflerine ulaşmak için emisyon kredilerini alıp-satarak Kyoto Protokolü yükümlülüklerinin en az maliyetle yerine getirilmesini sağlar. Emisyon Sertifikaları, ERU, CER  ve VER (Kyoto Sözleşmesi'ne taraf olmamış ülkelerde gerçekleştirilen projelerden sağlanan sertifikalar; Türkiye gibi..) şeklinde tanımlanmaktadır.

Salim Arslanalp, Osmaniye'de 2009 yılında üretime geçecek Türkiye'nin en büyük rüzgar enerjisi santralinin 135 MW kurulu güce sahip olacağını ve yılda 500.000 MW/h elektrik üreteceğini belirtti. Salim Arslanalp bu üretimin sıfır CO2 salınımıyla yapılacağına dikkat çekti ve "yıllık yaklaşık 400.000 ton CO2 atmosfere verilmeden elektrik üretimi gerçekleştireceğiz"dedi. Arslanalp, Zorlu Enerji santrallerinin yıllık 902 bin ton olan CO2 üretiminin 502 bin tona ineceğini ve yenilenebilir enerji santrallerinin devreye girmesi ile bu miktarın daha da düşeceğini sözlerine ekledi.

EcoSecurities Group Türkiye temsilcisi İltekno Genel Müdürü Gürcan Gürel de emisyon ticareti ile ilgili yapılan bu tür çalışmalar sayesinde yeni yatırımların da finanse edilebileceğini ifade etti. Türkiye'nin CO2 azaltımı sağlayan teknolojiler konusunda potansiyelinin yüksek olduğunu, sadece rüzgar değil, özellikle sayıları hızla artan modern çöp depolama alanları, hidroelektrik santralleri ve enerji verimliliği projeleri yatırımcılarının karbon kredisi ile işletmelerine destek sağlayabileceklerini belirtti.
 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi