Dünya'da Güneş Enerjis Teşvik Oranlarıi ALTERNATURK

Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
       
  - GÜNEŞ PİLİ / GÜNEŞ PANELİ
DÜNYADA GÜNEŞ ENERJİSİ
GÜNEŞ ATLASI
GÜNEŞ ENERJİSİYLE SOĞUTMA
SOLAR ÜRÜNLER
GÜNEŞ ENERJİSİ DOSYALARI
DÜNYA'DA GÜNEŞ ENERJİSİ ALIM FİYATLARI

Mart 2010 itibariyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından açıklanan strateji belgesine göre 2023 yılına kadar yenilebilir enerji kaynakları kullanılarak üretilen enerji miktarının toplam enerji üretiminin %30’u olması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, detaylarına Düzenleyici Çerçeve bölümünde yer verildiği üzere fotovoltaik ve yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı santraller için sabit fiyat garantisi düzeyi 0,133 $/kWh (0,10 €/ kWh) olarak belirlenmiş ve yerli katkı ilavesi ile eklenecek tutarın üst limiti 0,067$/kWh (0,052 €/kWh) olarak açıklanmıştır.

Almanya, İngiltere, İspanya ve Çek Cumhuriyeti gibi güneş enerjisi kurulumlarının hızla arttığı ülkelerdeki teşvik mekanizmaları incelendiğinde, Avrupa’da yaşanan ekonomik krizin de aralarında sayıldığı bazı gelişmeler doğrultusunda teşvik fiyatlarının azaltılmakta veya tamamen kaldırılmakta olduğu gözlenmektedir.

Santral Türü Santral Gücü Sabit Fiyat Garantisi
(Euro/kWh)
Şebekeye bağlı < 30 kW 0,287
30 ile 100 kW arası 0,273
100 kW ile 1 MW arası 0,259
> 1 MW 0,216
Şebekeye bağlı değil < 30 kW 0,124* / 0,167**
30 ile 100 kW arası 0,110/0,153
100 ile 500 kW arası 0,095/0,139
* : Tüketimin %30’a kadar karşılanması
** : Tüketimin %30’dan fazla karşılanması

ALMANYA
Almanya’da 1 Ocak 2011 yılından itibaren sabit fiyatlı alım garantisi (Feed-in tariff) aşağıdaki tablodaki gibi düzenlemiş, ancak bu rakamların Temmuz 2012’den itibaren değiştirileceği duyurulmuştur:

Tabloya ek olarak, yere monte PV kurulumlarında sabit fiyat garantisi oranı 0,211
€/kWh olarak belirlenmiştir.
Almanya’daki PV sistemlerin 2000-2008 arasındaki yaklaşık 6 GW kurulu güç artışı için net maliyet 35 milyar Euro’dur. 2009-2010 yılları arasındaki yaklaşık 7,5 GWlık kurulu güç artışı için ise net maliyet 18 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. PV teşvik maliyetlerindeki hızlı artışın önüne geçmek isteyen Almanya, Mart 2012’de küçük çaplı kurulumlar için sabit fiyat garantisini 19,5 € cent/kWh’ten 16,5 € cent/kWh’a indirmiş, 10 MW’a kadar olan sanayi kurulumlarının teşvikini ise 13,5 € cent/ kWh’a kadar düşürmüştür. 10 MW üzeri tüm kurulumlar için Temmuz 2012’den itibaren teşvik mekanizması tamamen kaldırılmaktadır.

ÇEK CUMHURİYETİ
Çek Cumhuriyeti’nde PV kurulumu için farklı teşvik mekanizmaları kullanılmaktadır. Bu mekanizmalar arasında; sabit fiyat garantisi, yeşil bonus ve vergi muafiyeti bulunmaktadır. Yeşil bonus ile üreticiler Avrupa Yapı Fonu ve Ulusal Enerji Tasarrufu Fonundan yararlanabilmektedirler. Ayrıca, satılan elektrikten elde edilen kar vergiden muaftır. 2010 yılı sonuna kadar 100 kW’dan fazla olan kurulumlar için 0,6873 €/kWh, 30 ile 100 kW arası kurulumlarda ise 0,6623 €/kWh teşvik uygulanmıştır. Verilen teşvikler neticesinde 2006 yılı sonunda 1 MW olan güneş enerjisi kurlu gücü 2010 yılı sonunda yaklaşık 6 GW’a
ulaşmıştır. Hedeflenen GES kurulu gücüne çok hızlı bir şekilde ulaşırken bir yandan da ucuzlayan teknoloji karşısında yüksek kalan teşvik rakamlarının kamu maliyesine getirdiği aşırı yükü dengelemek isteyen Çek Cumhuriyeti, 2009 ve 2010 yılında kurulan 30kW üstü PV sistemleri için geriye yönelik vergi ödeme zorunluluğu getirmiş ve sabit fiyat garantisinde yaklaşık %50 oranında indirime gitmiştir.

Çek Cumhuriyeti enerji piyasası düzenleme kurumunun belirlediği ve Ocak 2011'de yürürlüğe girmiş olan teşvik mekanizmasına göre;
• 30 kW’a kadar olan kurulumlar için 0,311
€/kWh
• 30 ile 100 kW arası kurulumlar için 0,245
€/kWh
• 100 kW’tan büyük kurulumlar için 0,228
€/kWh

   

İSPANYA
İspanya’da 2007 yılında açıklanan yenilebilirenerji kaynakları düzenlemesine göre yeni kurulacak tüm güneş panelleri için sabit fiyat garantisi 0.44 €/kWh olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, RD 661/2007 sayılı düzenlemeye göre destekleme fiyatı detayları;

• 100 kW’dan küçük kurulumlar için ilk 25 yıl 0,4659 €/kWh sonrasında ise
0,3727 €/kWh
• 100 kW ile 10 MW arası kurulumlar için ilk 25 yıl 0,4417 €/kWh sonrasında ise 0,3534 €/ kWh
• 10 MW ile 50 MW kurulumlar için ilk 25 yıl 0,2431 €/kWh sonrasında ise
0,1945 €/kWh
olarak belirlenmiştir.

İspanya bu fiyat düzeyleri ile 400 MWlık bir GES gelişimi öngördüğü halde fiyatların uygulanmaya başladığından itibaren ilk 18 ayda 3.000 MW’lık bir GES kurulu gücüne ulaşılmış ve bu hızlı artış da kamu maliyesine çok ciddi bir yük getirmiştir. Bunun üzerine Ekim ve Aralık 2010’da açıklanan 1565/10 ve RD-L 14/10 numaralı direktifler ile sabit fiyat garantisi ödeme sürelerine kısıtlamalar getirilmiş ve kurulumun büyüklüğüne ve tipine bağlı olarak tarifelerde %45’e varan azalımlar yapmıştır. Yeni kurulacak PV’ler için tarifeler;

• Bina entegrasyonlu çatı kurulumları için 20 kWp’ye kadar 0,289 €/kWh
• 20 kWp’den büyük bina entegrasyonlu çatı kurulumları için 0,204 €/kWh
• 10 MW’a kadar olan yere monte PV kurulumlarına 0,135 €/kWh olarak belirlenmiştir.

İNGİLTERE
Nisan 2011’de revize edilen teşvik mekanizmasına göre;

• 4 kW’a kadar olan yeni binalarda teşvik oranı 0,445 €/kWh
• 4-10 kW arası 0,445 €/kWh
• 10-100 kW 0,387 €/kWh
• 0,1-5 MW arası 0,361 €/kWh
olarak belirlenmiş, ancak 9 Haziran 2011’de yapılan teşvik değerlendirmesi sonucunda Ağustos 2011’de aşağıdaki tarife sistemi devreye girmiştir:

• 50 kW ile 150 kW arası 0,224 €/kWh
• 150 kW ile 250 kW arası 0,176 €/kWh
• 250 kW ile 5 MW arası 0,100 €/kWh

İngiltere’deki bu fiyat ayarlamasının altında da yine teknolojinin ucuzlaması ile özellikle çatı tipi panellerde yaşanan ciddi kurulu güç artışı ve 2008-2009 döneminde yaşanan global krizin kamu maliyesine olan yükü yatmaktadır.

Ülkeler Sabit Fiyat Garantisi Düzeyi (EURcent / kWh)
Almanya* 13,5
İspanya 13,5
Çek Cumhuriyeti 28,8
İngiltere 10
Türkiye** 10
* Temmuz 2012 tarihinden itibaren sıfırlanacaktır.
** Yerli katkı ilavesi ile bu rakam PV teknolojisinde 6,7; Yoğunlaştırılmışda 9,2 USDcent/kWh, EURcent/kWh cinsinde ise sırasıyla 5 ve 6,9 EURcent/kWh düzeyine kadar artabilmektedir.

Deloitte Türkiye, Ağustos 2012 raporundan alıntı yapılmıştır.


Yigit Harita

 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi