Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
       
 
Rüzgar Santralı İçin Yer Seçimi
Rüzgar Enerjisi
   RÜZGAR ENERJİSİ REHBERİ
   RÜZGAR ENERJİSİ ATLASI
   RESİMLER
   VÝDEOLAR
   RAKAMLARLA RÜZGAR ENERJİSİ
   RÜZGAR ENERJİSİ UYGULAMALARI
   TÜRKİYE'DE RÜZGAR ENERJİSİ
   DÜNYADA RÜZGAR ENERJİSİ
   RÜZGAR TÜRBİNİNİN YAPISI
   RÜZGAR TÜRBİNİ KURULUMU
   RÜRGAR TÜRBİNİ HIZ KONTROLÜ
   RÜZGARÖLÇER - ANEMOMETRE
   RÜZGAR TÜRBİNİ YAPIMI
   RÜZGAR ENERJİSİ TAHMİN SİSTEMİ


Rüzgar istasyonlarının kurulacağı bölgelerde çevresel faktörlerin etkisi büyüktür. Bu etkiler ağaçlar, binalar gibi faktörlerdir. Bu faktörler kurulu bir santralın verimini düşürebileceği gibi, kurulum öncesi veri ölçümlerinde yön ve şiddet bakımından hatalı sonuçların alınmasına neden olmaktadır. Bir ölçümün yapıldığı yüksekliğin 10 katı mesafede olan cisimler engel olarak kabul edilir

  Rüzgar türbininin inşası


Rüzgar türbini için yer seçilirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan biri rüzgar santralının inşa edileceği alanın ulaşım ve taşıma faaliyetlerine uygun olmasıdır. Rüzgar türbinleri oldukça büyüktür ve yerleştirilmeleri için vinçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple inşa alanının vinçlerin girebileceği özellikte olması gerekir. Ya da en kötü ihtimalle alanın elverişli hale getirlmesi gerekmektedir.

Olmazsa olmazların başında rüzgar jeneratörünün kurulacağı alanın rüzgar rejimi bakımından verimli ölcütlerde olması gerekliliğidir. Bunu bilebilmek için bilimsel verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu veriler Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından sağlanan "Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası"ndan yararlanarak takip edilebilmektedir. Avrupa'da da REPA benzeri çalışmalar daha eski tarihlerde yapılmış ve bunlardan da yararlanmak mümkündür.  REPA Projesi
 Repa projeji (Türkiye Rüzgar Enerjisi  Potansiyel Atlası ) EİEİ tarafından 5 ayı  aşkın bir süre içerisinde 200m x 200m  ölçülerinde hazırlanmış, Türkiye  coğrafyasının tüm kara ve deniz alanlarını  kapsayacak şekilde üç ayrı nümerik hava  analiz modelinin uzun yıllara ait  gerçekleşmiş meteorolojik  parametrelerle  geriye doğru  çalıştırılması sonucu  üretilmiş rüzgar  veri atlasıdır.

Proje riskleri açısından bakıldığında en kötü sonuç kurulum alanının teminnde yapılan etütlerin yanlış bir seçimle sonuçlanmasıdır. Tahmin edilen rüzgar hızının ortalama değer olarak %10 az çıkması amorti süresi üzerinde % 30 lara varan gecikmelerin gerçekleşmesine neden olmaktadır.

 Rüzgar Potansiyelinin belirlenmesinde çeşitli  bilgisayar programları da kullanılmaktadır.  Bunlardan en çok tercih edileni Wasp asmi  verilen Danimarka yapımı programdır. Girilen  en az üç meteorojojik istasyon  tarafından temin edilen veriler yardımıyla  program geleceğe yönelik tahmini değerler  ortaya koyabilmektedir. Programın resmi  internet sitesi. 
Rüzgar Enerjisi Kurulumu Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

-Arazinin Rüzarının bol olması gerekir.
-Eğimli ve engebeli bölgeler istikrarlı rüzgar rejimine engel olmaktadır.
-Rüzgar enerjisi istasyonu kurmak çin izin gerekmektedir. Lisans işlemleri için EPDK'ya  başvurmak gerekmektedir.
-Kurulum alanı kolay ulaşılabilir olmalıdır.
-Rüzgar türbininde üretilen enerjinin şebekeye iletimi kolay olmalıdır.


Rüzgar Enerjisi Santralı (RES) Yatırımcılarınınİzlemesi gereken Yöntemler (EİEİ)
  • REPA'dan yararlanarak rüzgar potansiyeli yüksek olan yerlerin belirlenmesi ve bu yerler  için rüzgar kaynak bilgilerinin tespit edilmesi,
  • İlgilenilen bölgede daha önce rüzgar enerjisi santralı başvurusunun olup olmadığının araştırılması,
  • İlgilenilen bölgenin arazi yapısı, arazi mülkiyeti, ulaşım imkanları, trafo merkezlerine olan uzaklıları gibi parametrelerin belirlenmesi,
  • Düşünülen santral sahasını temsil edebilecek optimum rüzgar ölçüm noktası veya noktalarının belirlenmesi,
  • Belirlenen her bir ölçüm noktasında standartlara uygun olarak en az 1 yıl olmak üzere enerji amaçlı rüzgar ölçümlerinin yapılması,
  • Elde edilen rüzgar verilerinin analiz edilerek yatırım kararının alınması,
  • Yatırım fizibilitesinin hazırlanması,
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na lisans başvurusu (http://www.epdk.gov.tr) HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi