Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
     
Rüzgar Enerjisi
   RÜZGAR ENERJİSİ REHBERİ
   RÜZGAR ENERJİSİ ATLASI
   RESİMLER
   VÝDEOLAR
   RAKAMLARLA RÜZGAR ENERJİSİ
   RÜZGAR ENERJİSİ UYGULAMALARI
   TÜRKİYE'DE RÜZGAR ENERJİSİ
   DÜNYADA RÜZGAR ENERJİSİ
   RÜZGAR TÜRBİNİNİN YAPISI
   RÜZGAR TÜRBİNİ KURULUMU
   RÜRGAR TÜRBİNİ HIZ KONTROLÜ
   RÜZGARÖLÇER - ANEMOMETRE
   RÜZGAR TÜRBİNİ YAPIMI
   RÜZGAR ENERJİSİ TAHMİN SİSTEMİ

 

RÜZGAR ENERJİSİ HAKKINDA REHBER
Nezihe Akgün

T.C Meteoroloji Genel Müdürlüğü

RÜZGAR ENERJİSİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1.Rüzgar Türbünleri Gürültülü Müdür ?
2.Rüzgar Türbünleri Gerçekten Enerji Üretir mi?
3.Etraftaki Rüzgar Kaynakları Yeterli Midir?
4. Rüzgarın Elektrik Üretiminde Anlamlı Katkısı Var Mıdır?
5.Rüzgar Türbün Teknolojisinde Herhangi Bir İlerleme Var mı?
6.Rüzgar Enerjisi Pahalı mıdır?
7.Rüzgar Enerjisi Emniyetli midir?
8. Rüzgar Türbünleri Güvenilir midir?
9.Rüzgar Türbünlerini Yerleştirmek İçin Ne Kadar Yer (Arazi) Gerekir?
10.Rüzgar Türbünleri Kara İçlerindeki Havayı Karıştırır Mı?
11.Bir Rüzgar Türbünü Söküldükten Sonra Arazi Ne Kadar Etkilenir?
12.Rüzgar Türbünleri Vahşi Hayatı Rahatsız Eder Mi?
13.Rüzgar Türbünleri Herhangi Bir Yere Yerleştirilebilir Mi?
14.Rüzgar Türbünleri Karada Ekonomik Olarak Kullanılabilir Mi?
15.Rüzgar Türbününden Çeşitli Çıktılar Elektrik Gridinde Nasıl Kullanılır?
16. Rüzgar Türbünü Küçük Ölçekte Çalışır Mı?
17.Rüzgar Enerjisi Gelişmekte Olan Ülkelerde Kullanılabilir Mi?
18. Rüzgar Enerjisi İş Olanağı Sağlar Mı?
19. Çok Sayıda Rüzgar Türbünü Bulunan Ülkelerde Rüzgar Enerjisi Yaygın Mıdır?
20. Rüzgar Enerji Pazarı Nasıldır?
21. Danimarka Rüzgar Türbünleri Dünyada Niçin İyi Bilinir?


1. Rüzgar Türbünleri Şimdi Sessizce Fısıldıyor
Büyük, modern rüzgar türbünleri çok sessiz hale getirilmişlerdir. Öyleki türbünlerin 200 m ötesinde motor kanatlarının hışırtısı tamamen ağaç ve çalı yapraklarının yaptığı gürültü tarafından maskelenir. Bir rüzgar türbününden kaynaklanan gürültünün iki potansiyel kaynağı vardır: Dişli kutusu veya jeneratörden kaynaklanan mekanik gürültü ve motor kanatlarından kaynaklanan aerodinamik gürültü. Mekanik gürültü, modern rüzgar türbünlerinde titreşimden kaçınma konusunda kazanılan iyi mühendislik sayesinde gerçekten yok olmuştur. Elastiki nemlendirme, kafa kısmında (nacelle) bulunan esas büyük bağlantıları ve kesin bir ses yalıtımını kapsar. Diğer teknik gelişmeler sayesinde, esas bileşenlerin kendileri, dişli kutuları dahil, yıllardan beri önemli derecede geliştirilmiştir. Modern rüzgar türbün dişli kutularında yumuşak dişli tekerler kullanılır, sert yüzeyli tekerlerin dişleri nisbeten elastik girinti ve çıkıntıya sahiptir. Aerodinamik gürültü, motor kanatlarındaki ‘şıst ’ sesi, esas olarak, kanatların en ucu ve gerisinden yükselir. Dönme hızı ne kadar yüksekse o kadar gürültülü olan aerodinamik gürültü, motor kanatlarının daha iyi dizaynına bağlı olarak son on yılda büyük ölçüde azaltılmıştır ( özellikle kanatların uçları ve gerileri arasında). Tek (saf) tonda sesler bir dinleyiciyi daha fazla sıkarken, ’ beyaz sesler ’ artık fark edilmezler. Kanat üreticileri düzgün bir yüzey oluştururken kanatların zarar görmemesine ve tek tip sesten kaçınmak için, çok dikkatli davranırlar. Bu yüzden, bir rüzgar türbünü kurulurken yerleştirilirken motor kanatlarının zarar görmemesi için çok dikkatli olmak gereklidir.

2. Rüzgar Enerjisi Temiz Bir Enerji Sağlar
Bir rüzgar türbünü bakım ve serviste harcanan enerjiyi telafi edebilir mi?
Rüzgar türbünleri elektrik üretiminde sadece havanın hareket enerjisini kullanırlar. Bir yerde
1.000 KW lık modern bir rüzgar türbünü, diğer elektrik üreten kaynaklardan, ekseriya kömür yakan güç santrallerinden atmosfere verilen karbondioksit miktarının yılda 2.000 ton kadarını azaltmış olur. Bir rüzgar türbününün ( vasat bir yerde ) 20 yıllık ömür süresince ürettiği enerji, onun kurulma, işletilme, sökülme, hatta atılma gibi işlerinde harcanan enerjilerden 80 kat daha büyüktür. Diğer bir ifadeyle bir rüzgar türbünü, onu kurmak ve işletmek için gerekli enerjiyi sadece 2-3 ay içinde üretir.

3. Rüzgar Enerjisi Boldur
Rüzgar kaynakları boldur. Ülkeler elektrik enerjisinin bir kısmını rüzgardan elde edebilecektir ve rüzgar enerjisi tükenmeyecek enerjilerden biridir. Örneğin, halen ( 2002 ) de Danimarka elektrik tüketiminin % 18 ini rüzgardan karşılamaktadır, bu rakam 2003 te %21 e çıkarılacaktır. Hükümet planlarına ( enerji 21 ) göre 2030 yıllarında rüzgardan elektrik üretimi %50 olacaktır. Avrupa etrafındaki denizlerin sığ suları üzerindeki rüzgar kaynağı elektrik üretimini fazlasıyla karşılayabilecek durumdadır. Sadece Danimarka, sığ su bölgesinde bin km karelik bir alandan off-shore türbünleri ile halen elektrik tüketiminin %40 ını karşılayabilecek durumdadır.

4. Rüzgar Enerjisi Fark Yaratır
Rüzgar türbünleri, büyüklük ve güç üretimi bakımından oldukça hızlı gelişmiştir. 1980 lerin tipik bir rüzgar türbünü 26 KW lık bir jeneratör ve 10.5 m kanat yarıçapında idi. Modern bir türbün şimdi 54 m kanat yarıçaplı ve 1000 KW lık jeneretör gücüne erişmiştir. Bu, yılda 2-3 milyon kWh enerji üretecektir ve bu, 500-800 ailenin yıllık evsel enerji tüketimine denktir. En son üretilen rüzgar türbünlerinde 1.000-2.500 kW lık bir jeneratör ve 50-80 m lik kanat çapı vardır. Danimarka’nın Kuzey denizi kıyılarındaki en son kurulan rüzgar çiftlik alanındaki, Horns Rev, ( toplam 160 MW ) lık 80 rüzgar türbünü ile yılda 600 bin kWh ( 600 MWh ) enerji üretimi yapılacaktır. Bu 150 bin evin yıllık tüketimine veya Danimarka’daki ( toplam 5 milyon nüfus) tüm buzdolaplarının tükettiği enerjiye eşit olacaktır. Rüzgar gücü Avrupa’da 2002 Ocak ayında online olarak 17 bin MW dan daha fazladır, bu 10 milyon evin dahili evsel elektrik tüketimini karşılamaktadır. Dünya çapında 24 bin MW kurulu güç vardır. Bu,
1971 yılına kadar dünya üzerinde kurulmuş nükleer gücün toplamına eşittir.

5. Rüzgar Enerjisi Gelişmiş Bir Teknolojidir
Aerodinamik, yapısal dinamik ve mikro-meteorolojideki teknolojik gelişmeler rüzgar türbün motoru alanında ( 1980-2001 yıllarında ) her m kare için yıllık enerji üretiminde %5 lik bir artış sağlamıştır. Yeni teknoloji yeni rüzgar türbünlerinde sürekli olarak uygulanmaktadır.

6. Rüzgar Enerjisi Ucuzdur
Halen rüzgar enerjisi en ucuz olan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Rüzgarın enerji içeriği küpü ile değiştiği için, ( yani rüzgar hızının küpü ile ) rüzgar enerjisinin ekonomisi, ağırlıklı olarak yerin ne kadar rüzgarlı olduğuna bağlıdır. Ayrıca, çok sayıda türbünden rüzgar çiftliği oluşturulduğunda ölçeğin toplamının ekonomileri vardır. Bugün elektrik gücü şirketlerine göre, Avrupa’da elektriğin topluma maliyeti (sosyal maliyet) rüzgardan her kWh elektriğin maliyeti, kömür yakan duman ölçer aleti olan yeni bir güç istasyonunki ile aynıdır, yani 1 kWh lık güç 0.04 Amerikan doları civarındadır. Avrupa’daki R&D gelecek yıllarda rüzgardan üretilen enerjinin maliyetinin yüzde olarak daha düşeceğini göstermektedir.

7. Rüzgar Enerjisi Emniyetlidir
Rüzgar enerjisi çevreye zararlı emisyonlar veya herhangi bir atık bırakmaz. Rüzgar enerjisi ispatlanmış bir emniyet kaydına sahiptir. Rüzgar endüstrisinde var olan tehlikeli kazalar sadece kurulma ve bakım işleriyle ilgilidir.

8. Rüzgar Türbünleri Güvenilirdir
Rüzgar türbünleri sadece rüzgar estiği zaman enerji üretir ve enerji üretimi rüzgarın her hamlesi ile değişir. Bir rüzgar türbününe etki eden değişken kuvvetlerin, türbün işletim süresinde makinada yıpranma ve aşınma yapacağı beklenebilir. Bu sebeple türbünlerin endüstri standartlarına göre tam olarak inşa edilmesi zorunludur. Yüksek kaliteli modern rüzgar türbünleri %98 in üzerinde bir mevcudiyet faktörüne sahiptir. Türbünler ortalama bir işletim üzerinden yıl içinde %98 saatten daha fazla sürede çalıştırılmaya hazırdır. Modern rüzgar türbünleri sadece her 6 ayda bir bakım ve kontrol ister.

9. Rüzgar Enerjisi Karasal Kaynakların Ne Kadarını Kullanır?
Tipik bir rüzgar türbün park alanında, alanın % 1 inden daha az bir kısmı rüzgar türbünleri ve ona giden yolları kaplar. Arazinin kalan %98 inde tarım, hayvan otlatması yapılabilir veya alışıldığı şekilde kullanılabilir. Rüzgar türbünleri enerjiyi rüzgardan çıkardığı için bir rüzgar türbününü gerisinde önündekinden daha az rüzgar (daha çok türbülans ) vardır. Bir rüzgar parkında rüzgar türbünleri bir diğerini çok fazla gölgelememek için 3-9 çap arasındaki bir uzaklıkla yerleştirilmek zorundadır ( 5-7 çap mesafesi en yaygın olarak kullanılandır). Eğer tek yönlü özel bir hakim rüzgar yönü varsa, örneğin batı, türbünler batı yönünden rüzgarı dik açı ile alacak konumda sıkça yerleştirilebilir ( yani Kuzey- Güney doğrultusunda batıya bakacak şekilde dizilebilir). Her ne kadar bir rüzgar türbünü her yıl 1.2-1.8 milyon kWh enerji üretmek için 36 m karelik bir yer kullanırsa, tipik bir biyoyakıt santrali her yıl 1.3 milyon kWh üretmek için 154 söğüt ormanına gerek duyar. Aynı miktarda elektriği üretmek için güneş pilleri 1.4 hektarlık bir alana ihtiyaç duyacaktır. Hidro santral ise aynı güç için 200 hektarlık bir alana ihtiyaç duymaktadır.

10. Rüzgar Enerjisi Arazideki Varlıklara Saygılı Mıdır?
Rüzgar türbünleri ekonomik amaçlarla, açık arazilerdeki rüzgarlı alanlara kurulduğu için açıkça gözle görünür durumdadır. Kurmadan önceki dikkatli görselleştirme çalışmaları ile, daha iyi bir dizayn ve renklendirme gibi, rüzgar türbünlerinin görsel etkileri geliştirilebilir. Bazı insanlar silindirik çelik tüpler yerine kafes örgü kuleyi tercih eder, türbünü daha az görünür yaptığı için. Arazide geleneksel mimari ile eşleştiğine ait çok bir bilgi bulunmamaktadır. Rüzgar türbünleri her durumda görünür olduğu için arazideki insan yapımı ya da doğal özellikleri vurgulamak için türbünleri kullanmak ekseriya iyi bir fikirdir. İnsan ürünü diğer yapılar gibi, iyi dizayn edilmiş rüzgar türbünleri ve rüzgar parkları ilginç perspektifler verebilir ve arazileri yeni mimari değerlerle donatabilirler. Rüzgar türbünleri Avrupa’da uzun yıllardan beri bir kültür değeri olarak zaten mevcuttur.

11. Ekolojik Etkiyi Minimum Yapan Rüzgar Projeleri
Rüzgar türbün üreticileri ve rüzgar çiftliği geliştiricileri, dağlar, kırlar veya off-shore alanlarda rüzgar çiftlikleri kurulması gibi hassas alanlarda, yapı işlerinin ekolojik etkilerini azaltma konusunda oldukça tecrübe kazanmışlardır. Kurma işleminden sonra etrafı orijinal duruma getirme, türbün geliştiricileri için rutin bir iş olmuştur. Bir rüzgar türbünü faydalı bir işlev gördükten sonra, temeller tamamen uzaklaştırılabilir veya yeniden kullanılabilir. Bir rüzgar türbünü sökülüp bir tarafa alındığında o yer ilk durumuna getirilmek için düzenlenir, bu işler genelde türbünün maliyeti içindedir.

12. Rüzgar Türbünleri Yaban Hayatı İle Barışık Durumdadır
Sığır ve geyikler türbün altında otlayabilir, koyunlar altlarında gölgelik arayabilirler. Kuşlar insan yapımı elektrik güç santralları, direkler ve binalara çarpmaya meyilli iken, doğrudan rüzgar türbünlerinden etkilendikleri çok ender görülür. Avrupa’da yapılan yakın zamanlı bir çalışma kuş ölümlerinin rüzgar çiftliklerinin kendilerinden ziyade türbünlerden uzakta elektrik taşıyan güç hatlarından daha fazla etkilendiklerini ortaya koymuştur. Gerçekte, rüzgar türbününe bitişik kafeslerde yaşayan ve üreyen şahinler vardır. Hollanda, Danimarka ve Amerika’da yapılan çalışmalar rüzgar türbünlerinden kuşlar üzerine olan etkinin, yol trafiğinden olan etkilerle karşılaştırıldığında yok sayılabilecek kadar az olduğu şeklindedir.

13. Rüzgar Türbünleri Daha Dikkatli Yerleştirme İster
Rüzgarın enerji içeriği rüzgar hızının küpü ile, (yani hızın 3. kuvvetiyle) değişir. Rüzgar hızı iki katına çıktığında enerjisi 8 katına çıkar. Üreticiler ve rüzgar çiftliği geliştirenler, bu sebeple mümkün olan en rüzgarlı alanlarda türbün yerleştirmeye ekstra dikkat gösterirler. Bölgenin pürüzlülüğü, yani bölgenin yüzeyi, binalar, ağaçlar, çalılar ve bitkilerin varlığı bile lokal rüzgar hızını etkiler. Çok dalgalı yüzey veya yanı başındaki büyük engeller enerji üretimini azaltan ve türbünlerde aşınmayı artıran, türbülans oluşturabilirler. Bir rüzgar türbününün yıllık enerji üretiminin hesaplanması oldukça karışık bir iştir. Alanın detaylı haritalarını gerektirir ( hakim rüzgar yönlerinde 3 km mesafeye kadar bir alanda ve en az 1 yıllık bir peryot için doğru rüzgar ölçümleri ile ). Tecrübeli üreticiler veya danışman firmalardan tavsiyeler, bir rüzgar projesinin ekonomik başarısı için esastır.

14. Karadaki Rüzgar Türbünleri Oldukça Ekonomik Olabilir
Rüzgar projelerinde, kıyıya yakın rüzgar şartları ideal şartlar olarak görülmesine rağmen, gerçekte rüzgar türbünleri için kara içlerinde uygun alanlar bulmak mümkündür. Bir tepe veya bir dağ üzerinden rüzgar geçerken, hava sıkıştığı için, önemli derecede rüzgar hızı artar. Hakim rüzgar yönlerinde bulunan geniş tabanlı tepeler bu sebeple rüzgar türbün kurulma alanları olarak idealdir. Hız artırıcı etkiler konusunda yüksek rüzgar kuleleri bir rüzgar türbününün enerji çıktısını artırmanın bir yoludur, çünkü rüzgar hızı ekseriya yerden yukarı çıkıldıkça önemli derecede artar. Düşük rüzgar alanlarında, üreticiler elektrik jeneratörünün boyutu ile karşılaştırıldığında büyük rotor alanlı özel türbün versiyonları ile destek sağlayabilirler. Böyle makinalar, bazı yüksek rüzgar hızlarındaki enerji potansiyelini kullanamamalarına rağmen nisbeten düşük rüzgar hızlarında pik üretime erişeceklerdir. Üreticiler dünyanın her yanında lokal rüzgar şartlarına uyumluluğu giderek artan türbünler üretmektedir.

15. Rüzgar Enerjisi Elektrik Gridi İçine İyi Entegre Olur
Rüzgar gücünün en büyük zorluğu değişkenliğidir. Büyük elektrik gridlerinde, tüketicilerin talebi de değişken olduğu için, elektrik şirketleri başlıca üretim biriminin bozulması durumunda çalışacak yedek bir kapasiteyi atıl olarak bulundururlar. Eğer güç üretici bir şirket tüketicilerin talebini yönetebilirse, rüzgar türbünlerinden ‘negatif elektrik tüketimini ‘ de o, teknik olarak yönetebilir. Gride bağlı ne kadar fazla türbün varsa, bir türbünden olan kısa süreli dalgalanmalar bir diğerinden olan dalgalanmayı yok edecektir. Türbünlerden bu şekilde üretilen elektriğin %25 inden fazlası rüzgarlı kış geceleri boyunca üretilmiş olan enerjiden desteklenmektedir.

16. Rüzgar Enerjisi Ölçeklendirilebilir Bir Teknolojidir
Rüzgar enerjisi uygulanabilir uygulamaların her türünde kullanılabilir. Örneğin, deniz fenerlerindeki küçük batarya doldurucularından, uzak yerleşimlerdeki 1.000 ailenin elektrik tüketimini karşılayabilecek, endüstriyel ölçekli 1.5 MW kapasiteli türbünlere kadar. Diğer ilginç ve ekonomik uygulamaların bir kısmı, dünyanın her tarafında küçük izole edilmiş dizelle güçlendirilmiş jeneratörlerin birlikte kullanıldığı rüzgar enerji uygulamalarını kapsar. Atlantik ve Akdeniz’deki adalarda deniz suyunu tuzundan arındıran santraller son zamanların örneklerindendir.

17. Rüzgar Enerjisi Gelişen Bir Ülkede İdeal Bir Teknolojidir
Rüzgar türbün dizaynı yüksek tekno endüstri olmasına rağmen, rüzgar türbünleri gelişmekte olan ülkelerde kolayca kurulabilir, hizmet edebilir ve lokal kontrolu de yapılabilir. Türbün üreticileri türbün kurucu personel için eğitim imkanı sağlar, lokal çevrede iş yaratır. Üreticiler çok kere türbünün ağır parçalarını, kule gibi, kurma hızı belli bir seviyeye erişinceye kadar lokal olarak üretir. Rüzgar türbünleri kurulduktan sonra, gelişmekte olan ülkelerdeki diğer elektrik üretim teknolojilerini tökezleten yakıt gibi pahalı destekleri istemez. Bugün Hindistan büyük ölçüdeki lokal üretimi ile dünyanın rüzgar enerji teknolojisine sahip ülkelerinden biridir.

18. Rüzgar Enerjisi İş Temin Eder
Bugün ( 2002 ) rüzgar enerjisi 70.000 den fazla kişiye iş sağlamaktadır. Rüzgar endüstrisi, olgunlaştıkça ve yeni pazarlarda daha fazla üretildikçe daha çok uluslu bir hal alır. Sadece Danimarka’da 20.000 den daha fazla kişi rüzgar enerjisinde, türbün dizaynı, parçalarının imalatı veya danışmanlık ve mühendislik hizmetleri veren şirketlerde iş sahibidir. Bugün bazı ülkelerde rüzgar endüstrisindeki istihdam oranı balıkçılık endüstrisi gibi, bazı iş kollarından daha fazladır. Rüzgar türbünlerinin üretiminde diğer ülkelerde jeneratör, dişli kutusu,.., gibi türbün parçalarının imalatı veya türbün kurulması alanlarında iş imkanı da sunulur.

 

19. Rüzgar Enerjisi Popülerdir
Birkaç Avrupa ülkesinde yapılan oylamadan çıkan görüş, halkın %60dan fazlasının elektrik temininde rüzgar enerjisinin payının daha fazla olmasını istediği şeklindedir. Bir gazete tarafından 2001 de yapılan oylamaya göre, avrupalıların %65 i, elektrik temininde rüzgar enerjisinin payının daha fazla olmasının iyi bir fikir olduğuna inanmaktadır. Bu, 5 ve 10 yıl önce yapılan iki oylamanın sonucuyla tam olarak benzerdir. Enerji tüketiminde rüzgar enerjisinin payındaki artışın, oylanma sonucu 1996 dan önceki beş yıllık peryot boyunca, 1991 dekinden 6 faktörlük bir fazlalık bugün iyi bilinen bu gerçeğin ifadesinde oldukça sürpriz bir karardı. Rüzgar türbünlerine yakın yaşayan halk rüzgar enerjisi lehinde
%80 daha fazla bir sayıyla oy kullanmışlardır. Danimarka’da 100.000 den fazla aile ülkenin her tarafına dağılmış 6.500 modern rüzgar türbününden en az birinde hisse sahibidir. Buradaki rüzgar gücü kapasitesinin %85 inden fazlası özel şahısların veya kooperatiflerindir. Danimarka turizminin sembolu olan Küçük Denizkızı heykeli, Kopenhag’da su kenarından türbünleri seyretmektedir. Genel olarak bir alanda yeni kurulmuş modern rüzgar türbünleri turistler için bir cazibe alanı olmaya hazırdır. Geniş rüzgar çiftliklerini geliştirenler, turizm ve rüzgar çiftlikleri arasında sistematik bir ilişkiyi gösteren araştırmalar, henüz bulunmamasına rağmen, kendi çiftliklerinde turistler için merkezler kurmaktadırlar.

19. Rüzgar Enerjisi Popülerdir
Birkaç Avrupa ülkesinde yapılan oylamadan çıkan görüş, halkın %60dan fazlasının elektrik temininde rüzgar enerjisinin payının daha fazla olmasını istediği şeklindedir. Bir gazete tarafından 2001 de yapılan oylamaya göre, avrupalıların %65 i, elektrik temininde rüzgar enerjisinin payının daha fazla olmasının iyi bir fikir olduğuna inanmaktadır. Bu, 5 ve 10 yıl önce yapılan iki oylamanın sonucuyla tam olarak benzerdir. Enerji tüketiminde rüzgar enerjisinin payındaki artışın, oylanma sonucu 1996 dan önceki beş yıllık peryot boyunca, 1991 dekinden 6 faktörlük bir fazlalık bugün iyi bilinen bu gerçeğin ifadesinde oldukça sürpriz bir karardı. Rüzgar türbünlerine yakın yaşayan halk rüzgar enerjisi lehinde
%80 daha fazla bir sayıyla oy kullanmışlardır. Danimarka’da 100.000 den fazla aile ülkenin her tarafına dağılmış 6.500 modern rüzgar türbününden en az birinde hisse sahibidir. Buradaki rüzgar gücü kapasitesinin %85 inden fazlası özel şahısların veya kooperatiflerindir. Danimarka turizminin sembolu olan Küçük Denizkızı heykeli, Kopenhag’da su kenarından türbünleri seyretmektedir. Genel olarak bir alanda yeni kurulmuş modern rüzgar türbünleri turistler için bir cazibe alanı olmaya hazırdır. Geniş rüzgar çiftliklerini geliştirenler, turizm ve rüzgar çiftlikleri arasında sistematik bir ilişkiyi gösteren araştırmalar, henüz bulunmamasına rağmen, kendi çiftliklerinde turistler için merkezler kurmaktadırlar.

20. Rüzgar Gücü Oldukça Hızlı Büyüyen Bir Pazardır
1993 ten beri rüzgar türbün pazarının büyüme oranı her yıl %40 civarındadır, gelecek onlu yıllarda büyüme oranının %20 ler civarında olması beklenmektedir. Halen dünyada 40 kadar türbün üreticisi vardır. Dünyadaki türbünlerin hemen, hemen yarısı danimarkalı üreticilerin yapımıdır. Rüzgar enerjisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde aynı benzerlikte yer tutmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde rüzgar enerjisi kirleticiden bağımsız olduğu için çoğunlukla talep edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki popülaritesi türbünlerin çabuk kurulması ve petrol masrafı istememesiyle bağlantılı görülmektedir. Rüzgar türbün endüstrisi 6 milyar Amerikan doları ile oldukça parlak geleceği olan bir endüstridir.

21. Rüzgar Türbün Endüstrisinde Dünyanın Büyüklerinden biri Danimarka’dır
2001 yılında, Danimarka’daki rüzgar türbün şirketleri 3.400 MWlık yeni üretim kapasitesi ile orta büyüklükteki beş nükleer güç bloğuna eşdeğer olarak, dünya türbün pazarının yarısına sahip olmuşlardır. Elektrik üretimi için modern rüzgar türbünlerinin geliştirilmesinde de 1891den beri uzun bir geleneğe sahiptirler
 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi