Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
       
 

KÜRESEL ISINMA TASLAK RAPORU


TBMM Küresel Isınma Komisyonunun hazırladığı taslak raporda, Türkiye'nin Kyoto Protokolünü izlemekle kalmayıp, konumunu belirleyerek bir an önce müzakerelere başlaması gerektiği belirtildi. Haziran 2007

 

Komisyonun toplantısında ele alınacak olan taslak raporda, küresel ısınmaya karşı alınması gereken önlemler, genel, uluslararası alanda yapılacak çalışmalara yönelik politikalar ve sektörel politikalar olmak üzere 3 ana başlıkta toplandı.

''Genel Öneriler'' bölümünde, iklim değişikliğinin Türkiye'deki tüm sektörleri, ekolojiyi ve kalkınmayı etkileyeceği vurgulanarak, uzun vadede düşük karbon ekonomisine geçiş için önlemlerin bugünden alınması istendi.

Taslak raporda, sera gazı salınımı azaltımı konusunda halkın tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik özellikle enerji ve su tasarrufu konusunda bilinçlendirme ve eğitim çalışması yapılması gerektiği vurgulanarak, enerji arz güvenliğinin artırılmasına yönelik politikaların verimlilik, temiz teknolojiler, yerel enerji ve tasarruf merkezinde şekillendirilmesi gerektiği bildirildi.

KYOTO PROTOKOLÜ

İklim değişikliğiyle ilgili politika seçeneklerinin güncellenmesi gerektiği ifade edilen taslak raporda, bu plan çerçevesinde her sektörün eylem planının hazırlanması ve uygulanması gerektiği kaydedildi.

Taslak raporda, uluslararası alanda yapılacak çalışmalara yönelik politika önerileri kısmında Kyoto Protokolünün önemine dikkat çekildi. Kyoto Protokolünün 2. dönem yükümlülükleri belirleme çalışmalarının Mayıs 2006'da başladığına dikkat
çekilen taslak raporda, Türkiye'nin, Kyoto Protokolünü izlemekle kalmayıp, konumunu belirleyerek bir an önce müzakerelere başlaması gerektiği vurgulandı.

9 SEKTÖRDE ÖNERİ

Sektörel politika önerileri ise enerji, su kaynakları, tarım, ormancılık, sağlık, sanayi ulaştırma, ar-ge ve turizm olmak üzere 9 ana başlıkta toplandı. Enerji sektöründe alınması gereken önlemler, özetle şöyle sıralandı:

''Jeotermal kaynakların mülkiyet sorunları giderilmeli ve gerekli hukuki düzenlemeler yapılmalı. Türkiye'deki güneş enerjisi potansiyeli dikkate alınarak, bu konuda ar-ge faaliyetleri teşvik edilmeli ve yatırımlar desteklenmeli. Yenilenebilir enerji kaynaklarının, birincil enerji kaynakları içindeki payı korunmalı veya artırılmalı, ısınma elektrik üretiminde daha fazla kullanılmalı.
Sıfır emisyon teknolojilerine geçilmesi yönünde hazırlık yapılmalı. Atık depo sahalarının enerji amaçla kullanımı teşvik edilmeli.''

SU KAYNAKLARI

Taslak raporda, su kaynaklarının korunmasına yönelik alınması gereken önlemlere yer verildi. Su kaynaklarının bütün sektörleri etkileyeceği vurgulanan taslak raporda, az su tüketen teknolojilerin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

Su kaynaklarının tek elden yürütülmesinin önemine değinilen taslak raporda, tarımda klasik sulama yöntemlerinin acilen değiştirilerek, kapalı sistem damlama yöntemlerine geçilmesi ve bu tür yatırımların teşvik edilmesi gerektiği bildirildi.

Taslak raporda, iklim değişikliğinin, sel felaketlerinin sıklığı şiddeti ve etkileme alanını değiştireceği, bu nedenle risk haritalarının oluşturulması gerektiği ifade edilerek, yeraltı sularının korunmasına yönelik de acil tedbir alınması istendi.

TARIM SEKTÖRÜ

Tarım sektöründe ise sıcağa dayanıklı, Türkiye'de yetişebilen yüksek fayda sağlayacak bitki çeşitlerinin belirlenmesi ve bunların üretiminin desteklenmesi gerektiği vurgulanan taslak raporda, küresel ısınmada etkili olan azot emisyonunun kontrolüne yönelik gübre üretimi ve kullanımının kontrol altına alınması gerektiği kaydedildi.

Taslak raporda, mevcut orman alanlarının korunması, yeni orman alanları oluşturularak yutak alanlarının artırılması önerilerek, susuzluğa ve kuraklığa dayanıklı ağaç türlerinin belirlenerek yaygınlaştırılması istendi.

ORMANCILIK

Orman yangınlarını önlemeye yönelik risk haritalarının hazırlanması ,gerektiği ifade edilen taslak raporda, enerji ormancılığının da desteklenmesi önerildi.

Sağlık konusunda acil durum planının hazırlanması gerektiği vurgulanan taslak raporda, ''Riskli grupların sağlık eğitimi ihmal edilmemeli, afet planı ve hazırlığı yapılmalıdır. İklim değişikliğine bağlı sağlık etki değerlendirmesi, bir politika olarak benimsenmeli, sağlık üzerine etkisini belirleyen araştırmalar yapılmalı'' denildi.

SANAYİ

Taslak raporda, sanayi alanında yapılan öneriler ise şöyle:

''Sanayide fazla enerji tüketen ve standart dışı teknolojilerin Türkiye'ye transferini önlemek için gerekli tedbirler alınmalı. Enerji yoğun üretim yapan çimento, demir-çelik gibi sektörlerin mümkün olan tasarruflu şekilde çalışması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmeli. Enerji yoğunluğu düşük, ancak katma değeri yüksek sektörler desteklenmeli. Sanayi sektörünün suya olan gereksinimini en aza indirecek teknolojiler desteklenmelidir.''

ULAŞIM

Ulaşım sektöründe ise şehiriçi toplu taşımacılıkta demiryolu ve denizyolu taşımacılığının paylarının artırılması ve yerel yönetimlerin bu konuda desteklenerek teşvik edilmesi önerildi.

Hidrojen ve biyoetenol gibi alternatif yakıtların kullanımına ilişkin hazırlık yapılması gerektiği vurgulanan taslak raporda, eski araçların trafikten çekilmesi amacıyla taşıtların bakım ve ayar durumlarının denetlenmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda muayene istasyonlarının işlevini tam olarak yerine getirmesine yönelik düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilen taslak raporda, araç filolarının yenilenmesi için tedbir ve teşvikler uygulanması istendi. HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi