Alternaturk Ana Sayfa
Norm Enerji Sistemleri
  GÜNEŞ ENERJİSİ   RÜZGAR ENERJİSİ   JEOTERMAL   DALGA ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK  BİYOETANOL   ELEKTRİK  BOR  ÇOCUK
       

      KYOTO PROTOKOLÜ TAM METNİ (sayfa9)                                                                                          

   4. Bu Protokol'ün Eklerinde teklif edilen degisiklik veya teklif edilen ek metni için Taraflar oy birligi ile bir anlasmaya varmak için ellerinden geleni yapacaklardir. Oy birligi için tüm yollara basvuruldugu takdirde ve bir uzlasmaya varilamadigi takdirde, degisiklik son çare olarak toplantida mevcut ve oy veren Taraflarin dörtte üçlük çogunlugu ile kararlastirilir. Yapilan degisiklik sekreterlik tarafindan Emanetçiye bildirilecek ve kabulü için tüm Taraflara sirküle edilecektir.

   5. Yukaridaki Fikra 3 veya 4 uygun olarak hazirlanan Ek A veya B'nin disindaki bir Ek'in Ek'i (lahikasi) veya Ek'teki degisikligi, Emanetçi tarafindan söz konusu Ek'in Ek'i (lahikasi) veya Ek'teki degisikliginin Taraflara bildirim tarihinden sonra altici ayda bu Protokol tüm Taraflar için yürürlüge girecektir, söyle ki Ek'in Ek'i (lahikasi) veya Ek'teki degisikligin kabul edilmedigini Emanetçi'ye yazili olarak bildiren tarafindan hariçtir. Ek'in Ek'i (lahikasi) veya Ek'teki degisiklik, Emanetçi tarafindan geri çekilme bildiriminin alindigi tarihten sonra 90 gün Içindeki kabul etmeme bildirimi yapan Taraflar için yürürlüge girecektir.

   6. Ek'in Ek'i (lahikasi) veya Ek'teki degisiklik Protokol'deki bir degisiklik ile ilgiliyse, Protokol'e iliskin bu degisiklik yürürlüge girinceye kadar o Ek'in Ek'i (lahikasi) veya Ek'teki degisiklik yürürlüge girmeyecektir.

   7. Bu Protokol'e iliskin Ek A ve B'e ait degisiklikler Madde 20'de belirtilen usule uygun olarak hazirlanacak ve yürürlüge girecektir, söyle ki Ek B'ye iliskin herhangi bir degisiklik sadece ilgili Tarafin yazili onayi ile yapilacaktir.

                                                                                                           MADDE 22


   1. Asagidaki Fikra 2'de belirtilenler hariç bütün taraflarin tek bir olacaktir.

   2. Bölgesel ekonomik bütünlesme örgütleri, yetkili olduklari konularda, bu Protokol Taraf üye Devlet sayisina esit bir oy sayisi ile oy verme hakkina sahip olacaktir. Böyle bir örgüt, üye Devletlerinden herhangi biri oy hakkini kullandigi takdirde bu oy hakkini kullanmayacaktir veya tam tersi durum da geçerlidir.

                                                                                                                MADDE 23

   Birlesmis Milletler Genel Sekreteri bu Protokol'ün Emanetçisidir.

                                                                                                                MADDE 24

   1. Bu Protokol, Kongre'ye taraf olan Devletler ve bölgesel ekonomik bütünlesme örgütlerinin imzasina açik olacak olup onay, kabul veya tasdiklerine tabi olacaktir. Birlesmis Milletler, Merkez Binasinda 16 Mart 1998 ila 15 Mart 1999 tarihleri arasinda imzaya açik olacaktir. Onay, kabul, tasdik ve girise iliskin belgeler Emanetçi'ye teslim edilecektir.

   2. Herhangi bir üye Devleti Taraf olmaksizin bu Protokol'ün tarafi olan herhangi bir bölgesel ekonomik bütünlesme örgütü, bu Protokol kapsaminda yer alan tüm yükümlülükler ile bagli olacaktir. Böyle bir örgüt olmasi halinde, bir veya daha fazla üye devleti bu Protokol'e Taraf ise, örgüt ve üye Devletler bu Protokol kapsamindaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine iliskin ilgili sorumluluklarini üzerinde karar vereceklerdir. Böyle durumlarda, örgüt ve üye Devletleri esanli olarak haklarini kullanma yetkisine sahip olmayacaklardir.

   3. Onaylama, kabul, tasdik ve girise iliskin belgelerde, bölgesel
ekonomik bütünlesme örgütleri bu Protokol tarafindan düzenlenen konulara iliskin olarak yetki derecelerini açiklayacaklardir. Bu örgütler, yetki derecelerindeki önemli herhangi bir degisiklik hakkinda Teminatçi' ya, ve Teminatçi tarafindan da yeri geldiginde Taraflar' a, bilgi saglayacaktir.

                                                                                                               MADDE 25


   1. Bu Protokol, Kongre'nin 44 Tarafindan daha az olmamak kaydiyla, 1990 yili itibariyle toplam karbon dioksit emisyonunun an az % 55'i için hesap edilen Ek A'da yer alan Taraflarin onay, kabul, tasdik ve girislerini emanete teslim ettikleri tarihten sonraki tarihten sonra doksaninci günde yürürlüge girecektir.

   2. Bu Madde'nin amaci geregince, "El I'de yer alan Taraflara iliskin 1990 yili toplam karbon dioksit emisyonlari" Kongre'ye iliskin Madde 12'ye uygun olarak gönderilen birinci ulusal bildirgelerde belirtilen Ek 1'de yer alan Taraflarca bu Protokol'ün kabul tarihi sirasinda ve öncesinde açiklanan miktar anlamina gelecektir.

   3. Bu Protokol'ü onaylayan, riza gösteren veya tasdik eden veya Fikra 1'de açiklanan sartlar yerine getirildikten sonra kabul eden her bir Devlet veya bölgesel ekonomik bütünlesme örgütü için, bu onay, riza, tasdik ve kabule iliskin belgelerin teminata birakildigi tarihi izleyen doksaninci günde yürürlüge girecektir.

  4. Bu Madde' nin amaci geregince, bir bölgesel ekonomik bütünlesme örgütü tarafindan teminata birakilan herhangi bir belge örgütün Devlet üyeleri tarafindan teminata birakilanlara ilave olarak sayilmayacaktir.

                                                                                                  MADDE 26

   1. Bu Protokol hiçbir rezervasyon yapilmayacaktir.
                                                                                                                 MADDE 27

   1. Bir Taraf için bu Protokol'ün yürürlüge girdigi tarihten baslamak üzere üç yil sonra herhangi bir zamanda, o Taraf bu Protokol'den Teminatçi' ya yazili bildirimde bulunarak geri çekilebilecektir.

   2. Söz konusu çekilme Teminatçi tarafindan geri çekilmeye iliskin bildirimin alindigi tarihten veya geri çekilme bildirimde açiklanan daha sonraki bir tarihten sonra bir yilin sona ermesi ile yürürlüge girecektir.

                                                                                                  MADDE 28


   Bu Protokol orijinali ki Arapça, Çince, Ingilizce, Fransizca, Rusça ve Ispanyolca ayni derecede geçerlidir Birlesmis Milletler Genel Sekreterligi' nde teminata teslim edilecektir.
Bin dokuz yüz doksan yedi yili Aralik ayinin on birinci gününde Kyoto'da düzenlenmistir.


 HABERLER
 DOSYALAR
 ENERJİ TASARRUFU
 ENERJİ FİRMALARI
 ENERJİ VERİMLİLİĞİ
 ÇEVRE
 VİDEO BLOG
 YENİLENEBİLİR ENERJİ
 ENERJİ İLANLARI

E-posta Aboneliği :


Haberlerimiz
e- postanıza gelsin

 
 
 
Toplam Ziyaretçi